5G Enerji Tasarrufu Açısından 4G’den 10 Kat Daha Verimli

5G enerji tasarrufu konusunda yakın gelecekteki en etkili çözüm olabilir. Özellikle mobil ağların genişlemesi ve yeni telekomünikasyon çözümlerine getirilen en dikkat çeken eleştiri yüksek düzeyde enerji gereksinimiydi.

4G teknolojisi, her ne kadar teknolojik anlamda önemli bir çözüm olsa da özellikle karbon salınımı bakımından vadettikleriyle tartışıldı. Son dönemde ortaya çıkan teknolojiler, mobil ağlar üzerinden karbon salınımının dünyaya önemli oranda zarar vermesine yol açtı. Bir süredir dünyada en çok tartışılan konulardan biri olan karbon salınımı, dünya devi teknoloji geliştiricilerin de radarında. Birçok büyük teknoloji devi, 5G’nin enerji tasarrufu kapsamında önemli bir çözüm olduğu görüşünde.

5G enerji tasarrufu kapsamında teknoloji geliştiricilerin ortaya attığı iddialar, akademik çalışmalarla testten geçirildi. Bu çalışmalar, 5G enerji tasarrufu açısından 4G’den 10 kat daha verimli sonucunu ortaya koydu.

Mobil Ağlar 7 Yılda %10 Daha Fazla Enerji Tüketti

Mobil ağlar, teknolojik gelişimin enerji ayağında çok fazla görünür olmasa da en önemli enerji tüketim kalemlerinden biri. Mobil ağların çalışması için gerekli olan operasyonel enerji gücü, tüm internet trafiğinin en önemli bölümünü oluşturuyor. Bu alanda yapılan çalışmalar mobil ağların hizmet sağlamak adına kullandığı enerjinin boyutlarını ortaya koydu.

Finlandiya’da yakın bir geçmişte yapılan akademik çalışmada mobil ağların 7 yılda yaklaşık olarak %10 oranında daha fazla enerji tüketimi talep ettiğini gösterdi. Bu çalışmada 2010 ve 2017 yılları arasındaki 7 yıllık dönem baz alındı. İlgili dönemde tüm dünyada mobil ağların çalışması için gereken enerjinin %10 oranında artış gösterildiği tespit edildi.

Söz konusu artışın en temel nedeninin mobil ağ kullanımında yeni işlevlerin ortaya çıkması olduğu düşünülüyor. Özellikle video içeriklerin kullanıcılar tarafından daha fazla ilgi görmesi, mobil ağların çalışması için daha fazla enerji harcamasına sebep oldu. 5G enerji tasarrufu iddiası ise tam olarak bu sorunlara çözüm olmak üzerine inşa ediliyor.

5G enerji tasarrufu sağlarken aynı zamanda yüksek enerji gereksinimi duyulan alanlarda önemli bir katkı sağlayacak. Bu iddialar her ne kadar tam anlamıyla temellendirilmemiş olsa da özellikle birçok teknoloji geliştiricinin sıfır karbon hedefine yaklaşması için önemli bir zemin hazırlıyor. 5G teknolojisini, tüm dünyada sıfır karbon hedefine giden yolda dikkat çeken katkılar sağlaması bekleniyor.

5G ve Sıfır Karbon Hedefleri

5G sıfır karbon hedefi açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Son dönemde telekomünikasyon şirketleri ve teknoloji geliştiricileri, açıkladıkları sıfır karbon salınımı hedefleriyle müşterilerinde bağlılık elde etmeyi amaçlıyor. Şirketlerin sıfır karbon kapsamında ne kadar samimi olduğu ise birçok kişi tarafından önemli bir tartışma konusu. Bununla birlikte yapılan çalışmalar teknoloji devleri ve telekomünikasyon şirketlerinin sıfır karbon hedeflerini ciddiye aldıklarını gösteriyor.

Şirketler, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek karbon salınımını önemli ölçüde düşürmeyi planlıyor. Son olarak yapılan çalışmalar söz konusu yenilenebilir enerji kullanımı hakkındaki istatistiklerini de ortaya koydu.

Yapılan çalışmalara göre telekomünikasyon şirketlerinin bir bölümü ihtiyaç duyduğu enerjiyi, %100 oranında yenilenebilir enerji yöntemlerini kullanarak elde ediyor. Ayrıca ilgili çalışmalarda 28 ülkeden 31 şirketin %46 oranında yenilenebilir enerji kullandığını da gösterdi. Her ne kadar istatistikler dikkat çekici olsa da henüz taleplere cevap verebilecek nitelikte değil.

5G’nin enerji kullanımı kapsamında yenilenebilir enerjiyi tercih etmede de bazı cazip fırsatlar sunduğunu söylemek olanaklı. 5G, çok daha fazla yapay zekâ desteğiyle kullanılmayan ağların ya da ağ bağlantısı olan araçların pasif konuma geçmesini sağlayacak. Böylelikle daha az karbon salınımının oluşması hedefleniyor.

5G Daha Az mı Enerji Gereksinimi Talep Ediyor?

5G’nin enerji kullanımı üzerinde yapılan çalışmaların çok büyük bir bölümü bu teknolojik gelişimin operasyonel katkıları üzerine incelemelerde bulunuyor. Mobil ağların enerji tüketiminde operasyonel çalışmalar kadar biçimlendirilmiş enerji gereksiniminin incelenmesi de oldukça kritik bir önem arz ediyor.

İddialara göre 5G enerji tasarrufu açısından sadece operasyonel enerji gereksinimine cevap vermeyecek. Aynı zamanda biçimlendirilmiş enerji gereksinimine de önemli ölçüde bir alternatif sunacak. Bu daha az enerji tüketimi anlamına geldiği gibi çeşitli entegrasyonlarla enerjinin daha verimli kullanılmasını da ifade ediyor.

Yine de birçok kişi 5G enerji tasarrufu kapsamında sunulan tüm bu iddialara şüpheci yaklaşıyor. Özellikle 5G’nin yeni ve devasa bir altyapıya sahip olması bu konuda ortaya koyulan eleştirilerin en önemlisi. Yeni bir altyapı, daha fazla enerji gereksinimi demek ve bunun yanı sıra 5G, çok daha büyük iddialarla geliyor.

5G ve Enerji Tasarrufu

5G enerji tasarrufu hakkında ortaya atılan bütün iddialar, büyük teknoloji geliştiricileri ve telekomünikasyon şirketlerini içermiyor. Yapılan bilimsel araştırmalar da 5G’nin efektif bir enerji tasarrufu yöntemi olabileceği kanaatinde. 5G’nin enerji tasarrufu kapsamında vadettiklerine ilişkin iddiaların temeli sektörel analizlerden ve endüstriyel alanda sağladığı imkanlara dayanıyor.

5G, çok daha verimli mobil verinin daha hızlı şekilde iletilmesini sağlayacak. Bu da haliyle, birçok hizmet ve faaliyete herkesin daha kolay ulaşabilmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda akıllı şebekeler, daha az enerji tüketimi sağlayacak. Tüm bunlar göz önüne alındığında 5G enerji tasarrufu bakımından 4G’ye oranla çok daha verimli gibi görünüyor.

Söz konusu iddiaların aksine görüş bildirenler ise 5G’nin daha özgür bir veri aktarımı sağlıyor olmasının tüketime yönelik sonuçlarına değiniyor. Bu iddialara göre tüm hizmetlere çok daha hızlı erişim vadeden 5G, aynı zamanda çok daha fazla tüketim gereksinimi ortaya çıkaracak. Tüketim gereksinimin artması ise bazı çevresel sorunlara neden olabilir.