Avrupa’da Nasıl Şirket Kurulur?

Pandemi sonrası süreçte ekonomik alanda daralan ülkelerdeki girişimciler, daha verimli bir ticaret yapabilmek adına gözünü Avrupa’ya dikti. Bu ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan ülkelerden birisi de Türkiye olunca haliyle Avrupa’da şirket nasıl kurulur sorusunun her geçen gün artmasına sebep oldu. Peki Avrupa’da şirket nasıl kurulur? Avrupa’da şirket kurmak için gereken şartlar ve belgeler nelerdir? Hangi Avrupa ülkesinde şirket kurmak daha avantajlı?

Birçok Avrupa ülkesi, yabancı ülkelerden gelmek isteyen yatırımcı ve girişimcilere kolaylık sağlıyor. Gerek oturma izni olsun gerekse vergilendirme yapısı olsun her alanda girişimcileri rahatlatıyor. Bu ülkelerden birisi de kuşkusuz Almanya. Avrupa bölgesinde en çok göç alan 1. ülke konumunda. Özellikle bu göçlerin büyük bir kısmı Türkiye’den oluyor. Özellikle kurlardaki dalgalanmalardan dolayı girişimciler Avrupa’da şirket kurmayı tercih edebiliyorlar.

Avrupa’da Şirket Nasıl Kurulur?

Avrupa için, ticaret hacmi olarak baz alındığında Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra ikinci sırada demek mümkün. Özellikle 2. Dünya savaşının ardından büyük sıçrama gösteren bu coğrafya toplumları, dünya ekonomisinde büyük söz hakkına sahip. Hal böyle olunca girişimcilerin buraya akını kaçınılmaz oluyor. Özellikle de Avrupa’nın beşiği olan Almanya ülkesine. Peki Avrupa’da şirket nasıl kurulur?

Tıpkı İngiltere ve Amerika’da olduğu gibi Avrupa’da şirket kurmadan önce en uygun şirket türüne karar verilmelidir. Bu seçimi yaparken yasalarda belirlenen haklar ve avantajlar göz önünde bulundurulabilir. En doğru görülen şirket türü böylelikle seçilebilir. Sonrasında vize ve oturma hakkı ile ilgili yasalarca belirtilen yükümlülükler yerine getirilmesi gerekir.

Son olarak ticaret unvanına karar verip bunu tescil ettirmek olacaktır. Vergi dairelerine de kayıt işlemleri unutulmamalıdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de Avrupa’da şirket kurabilmek için girişimcilerin oturma iznine ihtiyaç duyduğudur. Ne yazık ki uzaktan şirket kurulumu gerçekleştirilemiyor. Avrupa’da ticaret yapmak isteyen bireyler kesinlikle oturma iznine sahip olması gerekiyor.

Avrupa’da Şirket Kurmak İçin Gereken Şartlar ve Belgeler

Avrupa’da şirket kurmak ya da var olan bir şirketin Avrupa şubesini açmak için gereken birtakım şartlar ve belgeler vardır. Bu belgelerin derlenmesi süreci hayli karmaşık ve zor olabilir. Bu sebeple bu alanda hizmet veren profesyonel danışmanlık firmalarından destek almak en doğru karar olacaktır. Avrupa’da şirket kurmak için gereken şartlar ve belgeleri birkaç başlık altında belirtebiliriz.

  • Resmi onaylı şirket sözleşmesi hazırlanmalı
  • Ticari unvan, adres ve diğer resmi şirket bilgilerinin ibrazını sunan bir belge
  • Eğer şirkette ortak varsa bu kişilerin yazılı bildirileri
  • Şirketteki yönetici sayıları ve şirketin çalışma alanı hakkında ibraz
  • Son olarak şirket sermayesi hakkında detaylı bir raporun kayıt altına alınması

Yukarıda belirtilen maddelerin yanında daha birçok evrak gerekse de en önemli olanların bunlar olduğunu söylemek mümkün.

Hangi Avrupa Ülkesinde Şirket Kurmak Daha Avantajlı?

Bilindiği üzere Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında yaşam standartları ve refahı oldukça yüksek seviyede. Bu sebeple girişimciler ülke seçimi yaparken bazı durumlarda hata yapabilmektedir. Çünkü Avrupa’nın her ülkesinde ticaret yapmak kârlı olmayabilir. Peki hangi Avrupa ülkesinde şirket kurmak daha avantajlı?

Avrupa’da ticaretin en popüler olduğu ülke kesinlikle Almanya’dır. Almanya’da gelirin yüksek olmasının yanında vergi kanunları tamamen girişimci dostu bir yapıya sahiptir. Haliyle bu da ticareti daha işlevsel bir hale getiriyor. Ancak Avrupa’da ticaret yapmak isteyen girişimciler için en önemli unsur, özellikle Limited Şirketi tercih etmeleri olacaktır. Zira Almanya vergi kanunları Limited Şirketleri daha çok teşvik ediyor. Almanya’dan daha kolay bir şekilde şirket kurabileceğiniz ülkeler var. Ancak Almanya’nın ticaret potansiyeli diğer ülkelerden daha fazladır.