Blok Zinciri Finans Dünyasının Seyrini Değiştirmeye Hazır

Son yıllarda daha da fazla değerlenen blok zincirinin finans sektörü için ne kadar önemli olduğunu anlamak için öncelikle bitcoin kavramını benimsemek gerekiyor. Bitcoin, elektronik bir ortamda tutulan dijital para birimi olarak tanımlanabilir. Bildiğimiz para birimleri gibi basılmaz ve insanlar tarafından üretilir. Bitcoin’i diğer para birimlerinden ayıran özellik insanların ürünleri dijital ortam üzerinden satın alabilmesi ve hiçbir kurum tarafından yönetilmemesidir.

Bu ve buna benzer pek çok yenilik olmasına rağmen finans sistemimin halen yetersiz kalıyor olması kafalarımızda soru işareti bırakıyor. Bunun sebebi öncelikle demode teknik ve anlayışları içerisinde barındırıyor olması, bir başka şekilde söylenmesi gerekirse modası geçmiş teknolojilerin ve kağıt bazlı süreçlerin dijital dünyaya ayak uyduramıyor olmasıdır. İkincisi ise sektörün merkezileştirilmesi; bu merkezileştirme süreci sektörü olası sistem hata ve saldırılarına karşı hassas ve değişime direnen bir alan haline getiriyor. Üçüncü olarak ise milyonlarca insanın basit finans araçlarına olan erişimini engellediği için münhasır olmasıdır. Aslında bunların hepsi için tek bir çözüm var: blok zinciri.

Bitcoin gibi kavramların arkasındaki teknoloji gibi geliştirilen blok zinciri (Blockchain), her türlü değeri kayıt etme yeteneğine sahip. Para, hisse senetleri, bonolar, tahviller, kontratlar ve bunlara benzer varlıklar güvenli ve özel bir şekilde taşınıp depolanabiliyor çünkü blok zincirindeki prensip güvene ve güvenliğe dayanıyor. Elde edilen güven banka ya da devlet gibi güçlü oluşumlardan ziyade ağ organları, kriptografi, işbirliği ve akıllı kod ile sağlanıyor. Blok zinciri sayesinde dünyada ilk kez iki ya da daha fazla taraf –ki bunlar birbirlerini tanımayan birey ya da işletmeler de olabilir- güçlü oluşumlara bağlı kalmadan antlaşma düzenleyebiliyor, işlem gerçekleştirebiliyor ve değer biçebiliyor.

Sadece bu olanaklarla kalmayan blok zinciri teknolojisi finansal varlıkların da ötesine geçiyor; bir birey ya da işletme blok zinciri aracılığıyla herhangi bir üründeki dijital varlığın takip edilmesini ve alım satımının yapılmasını talep edebilir. Mal, kimlik, itimatname, sicil ya da dijital haklar ile ilgili bilgiler de güvenli bir şekilde depo edilebilir.

Bu noktada merak edilen husus bankacılığın sonunu gelip gelmeyeceğidir; aslında blok zinciri tam olarak eski bankacılık anlayışının karşısında duran bir tehdit olmaktan ziyade yeni teknolojilere kapı açan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Burada asıl merak edilmesi gereken hangi finansal servislerin yenilikler için liderlik yapıp sektörün seyrini değiştirecek olmasıdır. Tarih boyunca eski anlayışlar hep yenilerini benimseyip adapte olmak zorunda kaldı. Blok zincirinin durdurulamaz ve gelişen teknolojisi de modern finansın altyapısını değiştirip kaçınılmaz ve daha yeni bir dünyaya götürecek.