Docker Ne İçin Kullanılır?

Docker nedir, merak edenler için Docker; “Container” teknolojisini kullanarak birbirinden bağımsız işlemlerin ortak bir platform üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayan ekosistemdir. Bir çeşit yazılım olan Docker, açık kaynak kodludur. Dolayısıyla yazılımın gelişimine herkes katkı sağlayabilir.

Docker kullanımı, birçok konuda avantaj sağladığı gibi temel olarak, farklı işlemlerin tek bir platform üzerinden gerçekleştirilebiliyor olması nedeniyle, önemli bir kullanım kolaylığı sağlar. Özellikle uygulama ya da benzeri programların geliştirilmesinde Docker kullanımı, sürecin çok daha verimli tamamlanması için zemin hazırlar.

Docker Nedir?

Docker nedir, sorusuna kabaca; uygulamaların test edilmesini, derlenmesini ve dağıtılmasını tek bir ekosistem üzerinden sağlayan devasa bir platformdur. Son dönemde uygulama geliştirme sürecinde en yaygın olarak kullanılan konteyner teknolojisini içeren Docker, bu teknolojiyle yazılımların sağlıklı biçimde çalışabilmesi için gereken altyapıyı oluşturur.

Yazılımların ve uygulamaların çalışabilmelerini sağlamak için gerekli tüm işlevlerini yerine getiren Docker, test sürecinin de önemli bir parçasıdır. Docker kullanımı ile geliştirilen yazılımların veya kodların çalışıp çalışmadığı test edilebilir. Aynı zamanda Docker kullanımı ile yazılımların ölçeklendirilebilmesi de mümkündür.

Docker’ın sahip olduğu sistemi anlamak için en önemli unsur konteyner teknolojisine hâkim olmaktır. Konteyner ya da orijinal adıyla container teknolojisi, birbirinden bağımsız olarak çalışan sunucuları ifade eder. Docker kullanımı ile bu sunucular birbirleriyle etkileşim içerisine girebilir ve entegre edilebilir. Docker, temel olarak Linux işletim sistemi için dizayn edilmiş olsa da günümüzde iOS ve Microsoft için de uygunluk taşır.

Docker Ne İçin Kullanılır?

Docker, temel olarak; yazılım geliştirmek, geliştirilen yazılımları farklı platform ve sunularda da çalıştırmak amacıyla kullanılır. Docker kullanımı, geliştiriciler için birçok avantaj vadeder. Bu avantajların başında Docker’ın son derece hızlı bir sistem olması gelir. Saniyeler içerisinde çalışan Docker, ana bilgisayar üzerinden çalışan sistemden yalıtılmış, tamamen izole edilmiş konteynerleri kullanır.

Böylelikle ana sistemden bağımsız olarak çalışan yeni sistemler geliştirmek mümkündür. Ayrıca Docker kullanımı ile;

  • Uygulamalar için ölçeklendirme,
  • Derleme ve test etme,
  • Yazılımlar için kitaplıklar, sistemler ve kodlar oluşturma,
  • Uygulama, yazılım ve kod dağıtımı yapma,

Gibi işlemleri tek bir ekosistem üzerinden tamamlayabilirsiniz. Docker kullanımı için sistemin içerisinde yer alan bazı kavramların, dosya türlerinin işlevinin ve özelliklerinin bilinmesi gerekir.

Container

Docker kullanımı hakkında en temel olarak bilinmesi gereken durum, Docker’ın konteyner temelli bir yazılım olmasıdır. Container, bir çeşit kod geliştirme ortamıdır. İzole bir yapıya sahiptir.

DockerFile

DockerFile, Docker sisteminde çalışan dosyaların türüdür. Bu dosyalarda image üretmek amacıyla kod ya da komutlar bulunur.

Image

İzole edilmiş konteynerler yaratmak için kullanılan paketlerdir.

DockerHub

DockerHub, GitHub gibi kullanıcıların verileri paylaştığı platformdur. Bu platformda image adı verilen paketler paylaşılır.

Docker CLI

Bir çeşit komut ekranıdır. Docker komutlarını çalıştırır.

Docker Komutları Nelerdir?

Docker komutları, basit biçimde bazı işlemlerin yapılmasını sağlayan komutlardır. Her bir komut sistem içerisinde farklı bir işlevi yerine getirdiği gibi Docker kullanımı için farklı kanallar da açabilir. Basit Docker komutları şu şekilde sıralanabilir:

  • Docker Pull: Docker Registery’den Image alınabilmesini sağlar.
  • Docker Login: Kayıt defterine giriş yapılmasını sağlar.
  • Dozker Serach: Aranan Image paketlerinin bulunması amacıyla kullanılan komuttur.
  • Dozker Images: Bu komut, çekilen Image paketlerinin listesini sunar.
  • Docker RMI: Docker kullanımında konusunda son derece kritik bir işleve sahiptir. Listeye alınan paketlerin silinmesini sağlar.
  • Docker Stop: Oluşturulan ya da çalışan konteynerin durdurulmasını sağlamak amacıyla kullanılan komuttur.

Tüm bu temel komutlarında dışında Docker komutları, oldukça geniş yelpazeli işlem yapabilme olanağı vadeder. Daha komplike ve detaylı bir Docker kullanımı için deneyim gereklidir.