A’dan Z’ye Erasmus Rehberi ve Nasıl Gidilir!

Erasmus, üniversite öğrencileri için Avrupa’da hazırlanmış ve Türkiye’yi de kapsayan bir öğrenci değişim programıdır. Avrupa Birliği tarafından oluşturulan program, öğrencilerin eğitim aldıkları ülkenin dışındaki diğer ülkelerde bulunan üniversitelerde, belli bir süreliğine eğitim almasını sağlıyor.

Erasmus programı, kendi içerisinde bazı şartlar da barındırıyor. Bu şartlar arasında en önemlisi, değişim programına dahil olacak kişilerin yükseköğretim eğitimi alıyor olmasıdır. Aynı zamanda öğrencilerin not ortalaması alt sınırından daha fazla ortalamaya sahip olması şartı da Erasmus öğrenci değişimi programının gerekliliklerinden bir diğeri. Erasmus hakkında tüm detayları paylaştığımız A’dan Z’ye Erasmus rehberi yazısıyla karşınızdayız!

Erasmus Nedir?

Erasmus, üniversitelerinin daha önce belirlenen bir süre dahilinde yurt dışında eğitim almalarını sağlayan bir Avrupa Birliği projesidir. “European Action Scheme for the Mobility of University Students” şeklindeki tanımlamanın kısaltılmış halidir. Program, ilk olarak 1987 yılında başlamış ve farklı dönemlerde farklı isimlerle uygulanmıştır.

Daha önce; “Socrates”, Hayat Boyu Öğrenme”, “Gençlik” ve “Leonardo da Vinci” isimleriyle uygulanan Erasmus programı, başlangıçta bir Avrupa Birliği projesi olarak sınırlı kalmıştır. Daha sonra ise program, Avrupa Birliği sınırlarını aşmış ve birliğe üye olmayan devletlerdeki üniversiteleri de kapsamıştır.

Avrupa Birliği üye ülkelerinin dışında Erasmus programına dahil olan diğer devletler şu şekilde sıralanabilir:

 • Türkiye
 • Birleşik Krallık
 • Lihtenştayn
 • İzlanda
 • Norveç
 • Kuzey Makedonya
 • Sırbistan

Bu ülkelerin dışında programın farklı coğrafi bölgelerde kurduğu ortaklıklar da bulunmaktadır. Güney Akdeniz ülkeleri, Rusya, Batı Asya ülkeleri ve Balkan ülkeleri de programa dahil edilmiştir. Dolayısıyla Erasmus programı dahilinde üniversite öğrencilerinin değişim yapabileceği üniversiteler, sadece Avrupa Birliği’ndeki üniversitelerle sınırlı değildir.

Erasmus’un Amacı Nedir?

Erasmus’un amacı, üniversite öğrencilerinin farklı kültürleri tanımalarını sağlamaktır. Bunun dışında program; öğrencilerin yeni kazanımlar elde etmesini, becerilerini geliştirebilmesini ve kaliteyi artırmalarını da hedefliyor.

Özellikle 2014 yılından itibaren Erasmus+ adıyla genişletilen programın amacı doğrudan becerilerin gelişimine odaklanmıştır.

Erasmus+ ile genişletilen program sadece öğrenme ve eğitim süreçlerini içermez. Aynı zamanda program dahilinde öğrencilerin;

 • Staj yapabilme,
 • Gönüllü olarak yardım faaliyetlerine katılabilme,
 • Spor faaliyetlerinde bulunabilme,

Gibi bazı faaliyetlerde bulunması da mümkündür.

Ulusal Ajans olarak adlandırılan kuruluş, programın finansman desteğini sağlamaktadır. Erasmus programına dahil olan ülkelere Ulusal Ajans tarafından yapılan hibe, öğrencilerin özgürce yurtdışında eğitim alabilmeleri için ekonomik destek planını içeriyor.

Erasmus Ne Kadar Sürer?

Erasmus programı en fazla 1 yıl, en az 3 ay kadar bir süre ile öğrencilerin yurt dışı eğitim almalarını sağlar. Bununla birlikte lisans ya da yüksek lisans eğitim alan öğrencilerin, farklı dönemlerde olmak kaydıyla 24 ay kadar yararlanması mümkündür. Programın süresine ilişkin en önemli belirleyici üniversitelerin ilgili fakülteleri ve bölümleridir.

Üniversitelere ve üniversiteye bağlı olan fakültelere göre Erasmus değişim programı süresi, değişkenlik gösterir. Üniversite senatosu ve fakültelerin yönetim birimleri programın süresine ilişkin karar merciidir. Aynı zamanda programın süresini belirleyen bir diğer unsur ise programa dahil olan üniversitelerin karşılıklı olarak yaptığı anlaşmadır.

Erasmus’a Kimler Gidebilir?

Erasmus’a lisans ve yüksek lisans eğitim alan tüm öğrencilerin başvuru yapması mümkündür. Bununla birlikte programdan yararlanarak yurt dışında eğitim alabilmek için öğrencilerin karşılaması gereken bazı temel şartlar vardır. Bu şartlar, üniversitelerin aldığı kararlara göre farklılık gösterebiliyor olsa da temel olarak belli kriterler hemen her üniversitede aynı şekilde uygulanır.

Program dahilinde yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerin karşılaması gereken not ortalaması sınırı 2.20’dir. Genel not ortalaması ilgili sınırın üzerinde olan öğrenciler, Erasmus değişim programı ile yurt dışında üniversitelerinin anlaşma dahilinde olduğu diğer üniversitelerde eğitim alabilir. Programdan yararlanabilmenin bir diğer şartı ise öğrencinin örgün eğitime geçmiş olmasıdır.

Hazırlık aşamasında bulunan öğrenciler Erasmus programı için başvuruda bulunmaz. Aynı zamanda Erasmus’a başvurmak isteyen öğrenciler, eğitim aldıkları üniversitenin ilgili programında 1 yılı tamamlamış olmalıdır. 2 dönemden oluşan 1 yıllık lisans eğitim sürecini tamamlamamış öğrencileri, Erasmus’a başvurması mümkün değildir.

Erasmus ile Hangi Ülkelere Gidilebilir?

Erasmus ile gidilebilecek ülkeler Avrupa Birliği sınırları içerisindeki ülkeler ve birliğin programa dahil ettiği diğer ülkeleri içerir. Bu doğrultuda program dahilinde öğrencilerin eğitim alabileceği ülkelerden bazıları şu şekildedir:

 • Almanya, Belçika, Danimarka, Bulgaristan
 • Yunanistan, İrlanda, Fransa, İtalya,
 • Lüksemburg, Malta, İspanya, Macaristan,
 • Çek Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Polonya,
 • İsviçre, İsveç, Romanya, Slovenya, Slovakya,
 • İzlanda, Norveç, Türkiye, Kıbrıs, Lihtenştayn,
 • İrlanda, Estonya, Makedonya, Avusturya

Bu 30 ülke, Avrupa Birliği ülkeleri ve birliğin program içerisinde dahil ettiği devletlerdir. Aynı zamanda Erasmus programı ile gidilebilecek ülkeler arasında bazı Balkan ülkeleri, İsrail, Rusya, Batı Asya ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkeleri de yer almaktadır.

Erasmus Başvuruları Ne Zaman?

Erasmus başvuruları, üniversitelerin ilgili idari bilimleri tarafından kabul edilir. Dolayısıyla başvuru sürecinde üniversitelerin akademik takvimleri ve üniversite yönetimi tarafından belirlenen başvuru takvimi belirleyicidir. Programa başvurmak isteyen öğrencilerin eğitim aldıkları üniversitelerin duyularını takip etmeleri ve akademik takvimde belirtilen başvuru sürelerini incelemeleri gerekir.

Bununla birlikte Erasmus başvuruları, hemen her üniversitede büyük oranda yılda iki kez açılır. Güz ve bahar dönemleri için öğrencilerin üniversitenin daha önceden belirlemiş olduğu süreler dahilinde yurt dışında eğitim almak adına programa başvurmaları mümkündür. Başvuruların sonuçlanmasına ilişkin bildiriler de yine üniversite bünyesinde yapılan duyurular vasıtasıyla öğrencilere açıklanır.

Erasmus’a Nasıl Başvuru Yapılır?

Erasmus başvurusu yapmak için üniversitelerin ilgili birimleri tarafından yapılan duyuruların takip edilmesi gerekir. Her üniversite program sürecini farklı şekilde yürütüyor olmakla birlikte bazı temel kriterler benzerlik gösterir. Birçok üniversite programa başvurmak için öğrencilerin doğrudan ilgili birimleri ziyaret etmesi talebinde bulunmaktadır.

Bununla birlikte bazı üniversitelerde ise öğrencilerin Erasmus başvurusu yapmak için ilgili birimleri ziyaret etmeleri gerekmez. Öğrenciler, dijital ortam üzerinden programa katılmak amacıyla başvuruda bulunabilir. Fakat bu tarz durumlarda da yine öğrencilerin başvurusu öğrenci imzası ile ilgili birime iletilmek zorundadır. Dolayısıyla öğrenci daha sonra başvuru formunu imzalamakla mükelleftir.

Erasmus İçin Hangi Seviyede İngilizce Gerekir?

Erasmus için gerekli İngilizce seviyesi, üniversiteler tarafından belirlenir. Bununla birlikte hemen her üniversite öğrencilerin belli bir düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmasını zorunlu şart olarak program dahilinde sunmaktadır. Birçok üniversite B1 ve B2 seviyelerinde, yani başlangıç düzeyinde öğrencinin İngilizce dil becerisine sahip olmasını yeterli görüyor.

Bazı üniversitelerde ise üniversitede alınan eğitim programın gereklilik ve yetkinlik durumlarına bağlı olarak daha üst düzey bir İngilizce becerisi talep edilmektedir. Öğrencilerin Erasmus için gerekli İngilizce seviyesi kapsamında doğru bilgi alabilmeleri için bağlı bulundukları bölümün ilgili idari biriminden yardım almaları gerekir.

Erasmus Yabancı Dil Sınavı Zor Mu?

Erasmus yabancı dil sınavı, orta seviye İngilizce dil yeterliliğine sahip olan bir öğrenci için zor değildir. Çoğunlukla üniversiteler, öğrencilerinin yurt dışında eğitim alabilmelerini sağlamak ve dil becerilerinin gelişimini güçlendirmek adına programdaki dil yeterliliğini minimum düzeyde tutar. Dolayısıyla Erasmus yabancı dil sınavı, zorluk derecesi bakımından çoğunlukla öğrencileri zorlamaz.

Yazılı testten oluşan bu sınavın zorluk derecesi, çoğunlukla üniversite tarafından belirlenir. Son derece geniş kapsamlı bir sınav olan Erasmus yabancı dil sınavı, bazı üniversitelerde farklı aşamalardan oluşuyor. Öğrencilerin üniversite tarafından belirlenen minimum puanı almaları durumunda programa katılım sağlamaları mümkündür.