Erişim Sağlayıcılar Birliği (ESB) Nedir?

Merkezi Ankara’da bulunan Erişim Sağlayıcılar Birliği, internetin kötüye kullanılması ve kişinin hak ve özgürlüğünü engelleyici yapıda işlenmesinin önüne geçilebilmek amacıyla kurulmuş tüzel bir kurumdur.

5651 sayılı kanun gereğince; erişim engelleme kararı alınan bir durumda mahkeme yolu ile ESB, bunu erişim sağlayıcılara bildirir. Genel anlamı ile Erişim Sağlayıcılar Birliği internet sağlayıcılarının ve bunu kullanan kitlenin internete ulaşımını sağlar. Erişimini üstlendiği ve kullanımı, mahkeme kararı ile aksi bir durum ortaya çıktığında ise erişimin sağlanamayacağını ve engelleneceğini koordine ederek takip eder. TTNet, Vodafone ve Turkcell gibi firmalar birer erişim sağlayıcıdır.

ESB genel bir koordine görevini üstelenir. İnternet kullanıcıları için erişilebilir kıldığı interneti, hak ihlali gibi durumlarda erişilmez kılar. İnternet ortamının daha güvenilir bir ortam olabilmesi konusunda çalışan Erişim Sağlayıcılar Birliği özellikle de internet kullanımında ortaya çıkabilecek riskli durumları engellemek ve dijital ortamı daha elverişli hale getirmek için çalışır.

ESB Nedir?

Resmî kurumlar ile koordinasyon halinde çalışan Erişim Sağlayıcıları Birliği belirli dönemlerde devletin resmî kurumları ile bir araya gelerek ortaya çıkabilecek risk faktörlerini, kişilik hak ihlallerini en aza indirmek üzere proje ve çalışmalar yürütüyor.

İnternette yapılan yayınların takibi, bu yayınların suça teşviki ya da suçlarla iç içe geçmiş olması durumunda, resmi makamların uygulamaya koyduğu kararları birlik üyeleri uygulayarak, suçun ve mağduriyetin önüne geçmeyi hedefliyor.

Çok kolektif bir yapıya sahip olan internet ağının tüm parçalarının uyumlu bir şekilde kullanılabilmesi, uluslararası anlamda riskli faktörlerin ortadan kaldırılabilmesi ve genel bir algı yaratılması konusunda iş birlikleri yapıyor. İnternetin herkes tarafından bilinçli kullanılmasını sağlamaya çalışan Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin teknoloji kullanımını güven ortamında sağlayabilmek ana amaçlarından birisidir.

ESB’nin Amacı Nedir?

İnternet kullanımı tüm dünyada çok yaygın olan bir teknoloji çılgınlığı olarak hayatın her alanında karşılaşabileceğiniz kötü durumları daha hızlı ve erişimi kolay şekilde almamızın önünü açıyor. Kötü amaçlarla yapılan yazılımlar, zarar verici yayınlar ya da kişilerin hak ihlali gibi durumlarla karşı karşıya kalmak bilinçsiz internet kullanımı sayesinde çok daha yaygın bir hale gelmiş durumdadır.

ESB 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde, internet erişim hizmeti sağlayan tüm özel ve resmî kurumların ortaklaşa çalışması için kurulan bir kurumdur. Kurumla alakalı olarak birimlerin görevleri net bir şekilde işleyişi sağlamayı amaçlıyor.

Erişim Sağlayıcıları Birliği birimleri ve görevleri 3 ana kola ayrılıyor:

  • Hukuk Birimi
  • Teknik Birim
  • İdari ve Mali İşler Birimi

Bu üç birim Erişim Sağlayıcıları Birliği mevzuatında yer alan görev ve işleyişi sağlamak amacı için birlikte çalışarak bütüncül bir yaklaşım benimsiyor. Birimlerin görevleri ise birbirini tamamlayıcı nitelikte çalışmayı esas alıyor.

Erişim Sağlayıcılar Birliği’nin Görevleri Nelerdir?

Hukuk Birimi, Teknik Birim ve İdari ve Mali İşler Birimi, Erişim Sağlayıcılar Birliği kurumunun ana oluşumunu ve kuruluş amacını destekleyen, koordine olmasını sağlayan organizasyonu sağlar. 3 birim de kurumun Genel Sekreterliği bünyesine bağlı organizasyonun bir parçasıdır.

Birimler; mahkeme kararlarının yanı sıra, internetin bilinçli ve güvenli kullanımını artırmaya çalışarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa iş birlikleri tesis eder. Bu sayede de yasa dışı içerik paylaşımları, suça teşvik ya da provokasyon içerikli yapıları ortadan kaldırmak ve bu tarz girişimlerin engellemek için gerekli çalışmaları yapıyor. Ayrıca bu görevlerin içerisinde sosyal medyada meydana gelen özel hayatın ihlali gibi durumlarda da kullanıcıların başvuruları ya da mahkeme kararlarının işlenebilmesi için uygun ortamı hazırlıyor.