Geçmişten Günümüze İsviçre’nin En Önemli Kalemleri

İsviçre, federal ülke örneklerinin ilki olarak bilinmektedir. Ülkede Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Retoromanca konuşulmaktadır. İsviçre, pek çok farklı dine mensup ve pek çok farklı ırktan gelen insan yapısıyla küçük bir Avrupa Birliği topluluğunu andırır. Bu kadar farklı insanın kader birliği düşüncesi ile bir devlet yapısı altında bilinçli bir ulus oluşturması oldukça ender rastlanan bir durumdur.

İsviçre Edebiyatı, çoğunlukla Almanca, Fransızca ve İtalyanca dilleri etrafında şekillenmiştir. Bu komşu ülkelerin coğrafi, kültürel ve insan faktörü açısından üstünlüğü, İsviçre Edebiyatı’nın onların çerçevesinde gelişmesine neden olmuştur. Gerçekçi ve mantıksal bir yapıya sahip olan İsviçre toplumunun ortaya çıkardığı edebi eserlerde özgür, muhafazakâr ve realist bir yaşam tarzı öne çıkar. Abartıdan uzak ve soğukkanlı bir yaklaşımla oluşturulan eserler İsviçre Edebiyatı’nın genel yapısını ortaya koyar.

İsviçre’nin çoklu kültürel yapısı eserlerin de farklı özelliklere sahip olmasına yol açmıştır. Bu nedenle doğal bir eleştirel dil geliştiren İsviçre Edebiyatı, roman ve hikâye gibi türler yerine deneme ve edebi eleştiri noktasında ün yapmıştır. İsviçre’nin en önemli kalemlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1.    Jean-Jacques Rousseau

28 Haziran 1712 doğumlu filozof ve yazar. Siyasi fikirleri ile Fransız Devrimi’ne etkileri olmuştur. Deneme, otobiyografi, roman, şiir, tiyatro ve müzik alanlarında pek çok eser vermiş, özgürlük ve ulus-devlet kavramlarını savunmuştur.

2.    Carl Gustav Jung

26 Temmuz 1875 doğumlu İsviçreli Psikiyatr. Derinlik Psikolojisinin kurucuları arasında yer almıştır. Bilinç, gölge, benlik, içe dönüklük, dışa dönüklük, anima ve animus, kolektif bilinçdışı, persona, bireyselleşme gibi kavramlar üzerine çalışmalar yapmıştır.  Rüya analizi ve sembolizma üzerine yaptığı çalışmalar ile en çok bilinen çağdaş yazarlar arasında yerini almıştır. Psikoloji ve Din, Anılar, Düşler ve Düşünceler, Kırmızı Kitap, İnsan Ruhuna Yöneliş gibi kitapları ve psikoloji üzerine makaleleri bulunmaktadır.

3.    Hermann Hesse

2 Temmuz 1877 doğumlu yazar ve ressam. 20. Yüzyılın en önemli yazarları arasındadır. Öykü, şiir, deneme, roman, kültürel eserler ve politik makaleler gibi eserleri ile 100 milyondan fazla okur sayısına ulaşmıştır.

Yazarın en bilinen eserleri: Siddhartha, Bozkır Kurdu, Peter Camenzind, Demian, Çarklar Arasında ve Boncuk Oyunu’dur. 1946 yılında Nobel Edebiyat Ödülü alan yazar, 1954 yılında bilim ve sanat dalında Pour le Merite ödülünü almaya hak kazanmıştır.

4.    Max Frisch

15 Mayıs 1911 doğumlu yazar ve mimar. İnsanın kendi kimliğine ulaşması, doğa-insan ilişkisi içerisinde insanın yetersiz kalışı, insanın kendi olması ile topluma ayak uydurması arasındaki çelişki gibi insanın kimlik arayışı konularına eserlerinde yer vermiştir. İsviçre’yi sorgulayan bir tutum sergileyen yazar, saldırgan bir tutum içerisinde Alman dilinde eser veren önemli isimler arasında yer almıştır.

Eserleri arasında: Tagebuch, Stiller, Homo Faber, Bay Biedermann ve Kundakçılar, Adım Gantenbein Olsun gibi eserler yer almaktadır.

5.    Friedrich Dürrenmatt

5 Ocak 1921 doğumlu yazar, oyun yazarı ve ressam. Daha çok tiyatro oyunlarıyla öne çıkan yazar, komedi türüne önem vermiştir. Sahnede seyircinin bildiği ancak dışa vuramadığı şeyler göstermeyi amaçlamıştır. Grotesk anlayışının yol açtığı sıradan olmayan abartılı ve çelişkili durumları birleştirerek, seyircilerin kendilerini özdeşleştiremeyeceği güldürüler sunan Friedrich, eserleri ile geniş yankı uyandırmıştır.

Fizikçiler, Midas ya da Siyah Perde, Gözlemcileri Gözlemleyenin Gözlemcisi, Tiyatronun Sorunları, Adalet, Göktaşı, Yaşlı Kadının Ziyareti gibi pek çok eseri İsviçre Edebiyatı’na katkı sağlamıştır.

6.    Alain de Botton

Günümüz yazarlarından Alain de Botton, 20 Aralık 1969 tarihinde doğmuştur. Basit bir anlatım ile derin anlamlar barındıran eserler ortaya koymuştur. Romantik Hareket: Seks, Alışveriş ve Roman, dünya çapında okunan ve etki bırakan eseridir. Daha nazik ve daha kibar bir başarı felsefesi şeklinde konuşmaları ile pek çok insanı etkilemiştir.