Geleceğin Popüler Meslekleri Serisi: 10- Risk Yönetimi Uzmanı

Firmaların başarılı olmak, büyüme sağlamak ve her zaman bir adım ileri gidebilmek için atmaları gereken bazı adımlar bulunur. Bu adımlar ise bünyesinde bazı riskler barındırır. İşte söz konusu risklerin farkında olarak ve risklerin muhtemel sonuçlarını göz önünde bulundurarak adım atılmasını mümkün kılan kişiler Risk Yönetimi Uzmanı olarak adlandırılır.

Risk Yönetimi Uzmanı Ne İş Yapar?

Risk yönetim uzmanları, finansal analizler ve enstrümanlar çerçevesinde var olan riskleri kontrol eden, söz konusu risklerin azaltılması için adımlar atan ve bu amaçla hareket planı hazırlayan kişilerdir.

Bu mesleği yapan kişilerin yerine getirmesi gereken bazı görev ve sorumluluklar mevcuttur. Söz konusu görev ve sorumluluklar ise aşağıda ele alındığı gibidir.

 • Organizasyonun risk yönetimi konusunda sahip olduğu olgunluk seviyesini geliştirmek,
 • Var olan risklerin takip edilmesi ve kontrol altında tutulması amacı ile sürekli çalışmalar yapmak ve bu hususta gerekli olan kıyas çalışmalarını yürütmek,
 • Teknolojik ve ticari açıdan var olan riskleri tespit ederek risklerin boyutlarını saptamak ve bunun üzerine değerlendirmelerde bulunmak,
 • Değerlendirme yapılan risklerin takibini yapmak ve bunun sonucunda var olan riskin giderilmesi ya da en azından etkilerinin boyutunun azaltılması için gerekli adımları yürütmek,
 • Yönetim kurulu ile aynı seviyede yapıldığı bilinen “Risk Erken Saptanması Komitesi” ne sunulan raporların anlaşılır ve doğruyu yansıtır bir şekilde hazırlanmasını sağlamak,
 • Firma çerçevesinde yürütülmesi zorunlu olan kurumsal risk yönetimi süreci ile ilgili var olan prosedürlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve yine bu çerçevede var olan politikaları uygulamak,
 • Kurumsal risk yönetimi alanında kurulmuş olan ekibin bir parçası olarak çeşitli bölümlerin yöneticilerinin çalışmalarını koordine etmek ve onların bilgilenmesini sağlamak.

Risk Yönetimi Uzmanı Olmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Özellikle finans sektörünün en çok aranan mesleklerinden biri olarak ön plana çıkan Risk Yönetimi Uzmanı olmak için öncelikle dört yıllık bir bölüm okunması gerekir. Ancak okunması gereken bölümler ile ilgili de sınırlandırma bulunur.

Risk Yönetimi Uzmanı olabilmek için okunması gereken bölümlerin iktisat ve işletme gibi bölümler olması şartı bulunur. Söz konusu iki bölümden mezun olan kişiler, ekstra gerekli olan deneyimi de elde etmelerinin ardından Risk Yönetimi Uzmanı olarak görev alabilir.

Risk Yönetimi Uzmanı olmak için alınması gereken eğitim, yukarıda verilen ile sınırlı tutulmaz. Söz konusu alanda uzman olabilmek için çeşitli üniversiteler bağlamında bazı eğitimler sunulur. Örgün ya da uzaktan olacak şekilde sunulan bu eğitimler ile birlikte çeşitli sertifikalar verilir. Bu eğitimleri alabilmek için ise herhangi bir şart bulunmaz.

Genel Risk Yönetimi Uzmanı eğitimi detayları ise şu şekilde ele alınabilir;

 • Kurumsal Risk Yönetimine Giriş
 • Politik Riskler ve Piyasa Riskleri
 • Küresel İş Ortamında Riskler
 • Risk Yönetimi ve Kurumsal Yönetim
 • Finansal Riskler ve Koruma

Risk Yönetimi Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?

Risk Yönetimi Uzmanı maaşları deneyim bazlı olarak değişkenlik göstermektedir. Başlangıç seviyesinde olan ve ekstra herhangi bir sertifika ya da deneyimi bulunmayan uzmanların aldıkları yıllık maaşlar min. 41 bin TL ila 43 bin TL aralığındadır.

Alanında ortalama 6 yıllık bir deneyim düzeyi bulunan, bu deneyimi çeşitli sertifika ve eğitimler ile desteklemekten de geri kalmamış olan Risk Yönetimi Uzmanlığı maaşları ise yine yıl bazlı olacak şekilde 59 bin TL ile 84 bin TL aralığındadır.

Deneyim süresinin 10 yılın üzerine çıktığı kişilerde ise bu tutarın 144 bin TL üzerine çıktığını söylemek mümkündür. Maaşların belirlenmesinde ayrıca firma yaklaşımı da önemlidir.

Veri Analisti ve Veri Bilimci

Büyük Veri Mühendisi

Veri Güvenliği Uzmanı

Yapay Zekâ Uzmanı

Yazılım ve Uygulama Geliştirme Uzmanı

IoT (Nesnelerin İnterneti) Uzmanı

Alternatif Enerji Uzmanı

3D Üretim Mühendisi

Dijital Pazarlama ve Strateji Uzmanı

Yakın Gelecekte Popüler Olacak Meslekler

Yazılım Mühendisliği Nedir?

Online Eğitim Alabileceğiniz Ücretsiz Platformlar