Geleceğin Popüler Meslekleri Serisi: 4- Yapay Zekâ Uzmanı

Gelecek ile ilgili var olan en temel öngörüler, birkaç yıl sonrasında robotların insanların yapacakları hemen her işi yapabilecek düzeye geleceklerini dile getirir. Bu durum ise ancak yapay zekâ ile mümkün kılınabilir. İşte makineleri, doğrudan insan beyni gibi çalışmaya iten ve bu çalışma için gerekli programlamaları yapan kişiye yapay zekâ uzmanı denir.

Yapay zekâ mühendisi, makinenin öğrenme algoritmalarını tasarlar ve insan beyni gibi çalışabilmesi için gerekli programlamaları yapar. Bunun sonucunda mantıklı ve verimli bir şekilde hareket edebilme kabiliyeti elde eden makineler, gelecek dönemin çalışanları olarak görülür.

Yine yapılan öngörüler, gelecek yıllarda hastanelerde, çeşitli hizmet sektörlerinde, fabrikalarda ve daha birçok alanda makinelerin hizmet sunmaya başlayacağını dile getirir.

Yapay Zekâ Uzmanı Ne İş Yapar?

Gerek teknolojiye gerekse de insan davranışlarının özlerine hâkim olan yapay zekâ uzmanları, insanların problem çözme beceri ve eğilimlerini analiz eder. Karar verme süreçlerini inceler ve bu süreçleri etkileyen unsurları göz önünde bulundurur. Bunun sonucunda ise makinelerin çalışabilmeleri için gerekli olan sistem ve süreçleri organize eder.

Genel olarak yapay zekâ mühendisi; önce yapay zekânın ne olduğu üzerine, ardından ise makine öğrenme algoritmaları ve derin öğrenme algoritmaları üzerine bilgi edinir. Söz konusu unsurlar ile ilgili çalışmalar yürütür.

Yapay zekâ uzmanının genel görev ve sorumlulukları ise aşağıda verilmiş olunduğu şekilde ele alınabilir.

Yapay Zekâ Uzmanının Görevleri Nelerdir?

  • Yapay zekâ mühendisi, veri mühendisleri ile işletme yöneticileri arasında gerekli olan koordinasyonu sağlar,
  • Veri bilimi çerçevesinde kullanılan alt yapının otomatik bir düzene oturtulması için çalışır,
  • Üzerine çalıştığı ve insan davranışlarını incelediği makinenin öğrenme model ve becerilerini diğer kullanıcı ve uygulayıcıların kolay bir şekilde erişebilecekleri ve kullanabilecekleri şekilde düzenler,
  • Yapay zekâ modellerini doğrudan kullanılır hale getirmeden önce test eder ve çalıştırır,
  • Makinenin öğrenme sürecini daha verimli ve faydalı hale getirmek amacı ile süreçlerin otomatik bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Yukarıda verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için aynı zamanda yapay zekâ uzmanı olma şartının yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartların temelinde ise söz konusu alandan mezun olmak şartı yatar. Ancak bu hususta şuna dikkat etmek gerekir; bir kişinin yapay zekâ uzmanı olması için üniversitelerin yapay zekâ mühendisliği bölümünden mezun olması önem taşır, ancak bir zorunluluk olarak görülmez. Çünkü üniversitelerin bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler de bu alanda meslek çalışmaları yürütebilir. Yapay zekâ uzmanı olmak için alınması gereken eğitimler ise şu şekilde ele alınabilir;

Üniversitelerin yukarıda verilen bölümlerinden mezun olan kişiler, aynı zamanda bahsedeceğimiz eğitimleri de alarak meslek hayatlarını destekleyebilir.

  • Makine öğrenme algoritmaları,
  • Veri madenciliği ve örüntü eşleme
  • Veri girişi kurulumu,
  • Yazılım üretim döngüsü,

Bu eğitimleri alarak kişisel gelişimlerini destekleyen kişiler, yapay zekâ uzmanı olmak için gerekli olan adımların temel olanlarını atmış olur.

Yapay Zekâ Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?

Yapay zekâ uzmanlığı, birçok alanı kapsar. Oldukça geniş bir alanın kapsanıyor olması ise maaşlar üzerinde büyük değişikliklerin meydana gelmesini beraberinde getirir. Ancak buna karşılık yapay zekâ uzmanı maaşları üzerine ortalama tutarlar dile getirilebilir.

Örneğin dünya genelinde ödenmekte olan yapay zekâ mühendisi maaşlarının en düşük 90 bin dolar civarı olduğu bilinir. Yıl bazlı hesaplanan bu maaşın en yüksek tutarının ise ortalama 304 bin 500 dolar olduğu ifade edilir. Ancak elbette ki bu tutarlar diğer çeşitli değişkenlere bağlı olarak da değişkenlik göstermektedir.

Veri Analisti ve Veri Bilimci

Büyük Veri Mühendisi

Veri Güvenliği Uzmanı

Yazılım ve Uygulama Geliştirme Uzmanı

IoT (Nesnelerin İnterneti) Uzmanı

Alternatif Enerji Uzmanı

3D Üretim Mühendisi

Dijital Pazarlama ve Strateji Uzmanı

Risk Yönetimi Uzmanı

Yakın Gelecekte Popüler Olacak Meslekler

Yazılım Mühendisliği Nedir?

Online Eğitim Alabileceğiniz Ücretsiz Platformlar