Geleceğin Popüler Meslekleri Serisi: 5- Yazılım ve Uygulama Geliştirme Uzmanı

Günlük hayatımızın her alanında hâkimiyet kuran internet ve teknoloji ile birlikte, bütün işlemlerin çeşitli cihazlar üzerinden yerine getirilmesi mümkün hale gelmiştir. Hemen her ihtiyaca karşılık gelen ve ihtiyaçların giderilmesini mümkün kılan bir yazılım ya da uygulama elbette ki vardır. Bu durumu mümkün hale getiren ise yazılım ve uygulama geliştirme uzmanı olarak adlandırılan kişi ya da kişilerdir.

Yazılım ve uygulama geliştirme uzmanı, çeşitli ihtiyaçlar ve istekler doğrultusunda uygulama tasarlayan ve tasarladığı uygulamaların geliştirilmesini sağlayan kişidir. Günümüzde kullandığımız uygulamaların tamamının bu kişi ya da kişilerin eseri olduğunu söylemek mümkündür.

Yazılım ve Uygulama Geliştirme Uzmanı Ne İş Yapar?

Yazılım ve uygulama geliştirme uzmanı, var olan istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda uygulama tasarlanmasını mümkün kılar. Tasarlanan bu uygulamaların sürekli bir şekilde geliştirilmesi, gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlara hitap edebilmesi için sürekli iyileştirme çabaları da yine bu kişiler tarafından yürütülür.

Yazılım ve Uygulama Geliştirme Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Genel olarak hizmet sunduğu alana bağlı olarak tanımında değişiklikler meydana gelen yazılım ve uygulama geliştirme uzmanı, yine söz konusu unsurlar çerçevesinde görevler edinir. Ancak genel olarak var olan görevleri aşağıda verildiği şekilde ele alınabilir.

  • İş ve genel hedefler doğrultusunda yazılım ürünlerini ve sistemlerini tasarlar.
  • Sistem ve program tasarlama sürecini mümkün olan en verimli şekilde sonlandırmak ve geliştirmek için çeşitli çözüm önerilerinde bulunur. Bu çözüm önerilerini ise mümkün olan en uygun maliyet ile geliştirir.
  • Verilerin doğrulanması için gerekli olan yöntemleri belirler.
  • Var olan uygulamaların gelişmesini ya da yeni uygulamaların donanımlı hale getirilmesini sağlamak amacı ile gerekli olan teknik özellikleri belirler ve bunun için ekip kurarak iş birliği ile süreç yürütür.
  • Yazılım için gerekli olan unsurları programlama koduna dönüştürür ve uygulanabilir hale getirir.
  • Uygulamalar için amaçlanan bir çalışma şekli belirler. Ardından söz konusu uygulamaların bu amaç çerçevesinde çalıştığından emin olmak amacı ile gerekli kontrolleri ve testleri gerçekleştirir.
  • Belirlenen amaç çerçevesinde çalıştırılan uygulamaların etkinlik seviyesini belirler. Ardından bu seviyede iyileştirmeler yapmak için çeşitli notlar tutar.
  • Mevcut uygulamalarda ya da sistemlerde meydana gelen gereksinimler ve verimliliğini yitirmiş olan özellikler için iyileştirmeler yapar. Bu sayede hem uygulamanın verimliliğini arttırır, hem de kullanımından alınan keyif oranını iyileştirir.
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek söz konusu sistemin, çağın teknolojik koşullarına uyum sağlamasını mümkün kılar.

Elbette ki her alanda meydana geldiği gibi bu alanda da sorunlar meydana gelebilir. Ancak iyi bir uygulama geliştirme uzmanı, sorunların analizini henüz sorun boyutu büyümemiş iken yapar. Bunun sonucunda ise söz konusu sorunun çözülmesi, sorun çözülme sürecinin ise mümkün olan en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütür.

Görevleri temel olarak yukarıda verilenler ile özetlenebilecek olan uygulama geliştirme uzmanı, bunun ötesinde de mevcut alanına bağlı olarak hizmet sunumu yapar.

Yazılım ve Uygulama Geliştirme Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?

Yazılım ve uygulama geliştirme uzmanı maaşı, en temelde tecrübeye bağlı olarak değişkenlik gösterir. İlk aşamada 3 bin ila 4 bin TL arasında değişkenlik gösteren maaş, tecrübe kazandıkça çok daha yüksek meblağlar ile karşılık bulur.

Öyle ki kendisini mevcut alanında geliştirmiş olan ve çeşitli eğitimler ile bilgi ve deneyimini destekleyen yazılım ve uygulama geliştirme uzmanlarının maaş tutarlarının 10 bin TL ile 20 bin TL aralığına kadar yükseldiği bilinir.

Veri Analisti ve Veri Bilimci

Büyük Veri Mühendisi

Veri Güvenliği Uzmanı

Yapay Zekâ Uzmanı

IoT (Nesnelerin İnterneti) Uzmanı

Alternatif Enerji Uzmanı

3D Üretim Mühendisi

Dijital Pazarlama ve Strateji Uzmanı

Risk Yönetimi Uzmanı

Yakın Gelecekte Popüler Olacak Meslekler

Yazılım Mühendisliği Nedir?

Online Eğitim Alabileceğiniz Ücretsiz Platformlar