Geleceğin Popüler Meslekleri Serisi: 7- Alternatif Enerji Uzmanı

Alternatif enerji uzmanı, hizmet sunmakta olduğu kurum ya da kuruluşun enerji konusundaki verimliliğini kontrol atlında tutmak, yeni enerji kaynakları ortaya çıkartmak ve söz konusu kaynakların tamamını yönetmek ile yükümlü olan kişidir.

Bilindiği üzere firmaların tamamının alması gereken bazı enerji koruma tedbirleri mevcuttur. Bu tedbirlerin uygulanmasını sağlayan ve var olan enerji tüketim oranını denetleme altında tutan kişi yine enerji uzmanıdır.

Bir enerji kaynağının bulunması hiçbir zaman için yeterli değildir. Önemli olan söz konusu enerji kaynağının sürdürülebilir olmasıdır. Bu sebeple sürdürülebilir bir kaynak bulmak için gerekli çalışmaları yürüten, değerlendirmeleri yapan ve bu çerçevede firma verimliliğinin artmasını görev edinen kişiler alternatif enerji uzmanlarıdır.

Alternatif Enerji Uzmanı Ne İş Yapar?

Alternatif enerji uzmanının temel işi; firmaların, ticari işletmelerin ve kamu kurumlarının hizmetlerini yürütmektir. Bu hizmetin temelinde ise alternatif enerji kaynaklarının bulunması ve bu enerjilerin kullanım oranının kontrol atlında tutulması gibi unsurlar yatmaktadır.

Bunlar dışında var olan alternatif enerji uzmanı görev ve sorumlulukları ise aşağıda verildiği şekilde ele alınabilmektedir.

Alternatif Enerji Uzmanının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Alternatif enerji uzmanının başlıca görevi elbette ki enerji tüketim oranını ideal seviyede tutmaktır. Çünkü bulunduğumuz dünyada var olan kaynaklar sınırlıdır. Bu sebeple insanların sınırlı kaynakları, mümkün olan en verimli şekilde kullanması sağlanmalıdır. İyi bir alternatif enerji uzmanı, enerji tüketim oranını azaltmak için seçenek geliştirmelidir.

Alternatif enerji uzmanı, geliştirilen politikaların yeşil enerji kavramı ile bütünleşmesini sağlamalıdır.

Binaların, firmaların ve kurumların ister istemez boşa harcadıkları bir enerji oranı mevcuttur. Bu enerji oranını azaltmanın ya da tamamen gidermenin yolu ise söz konusu boşa harcama durumunun temelini öğrenmektir. Bu sebeple alternatif enerji uzmanının görev ve sorumlulukları arasında enerjinin boşa harcandığı alanların tespit edilmesi de yer almaktadır.

Enerji verimliliğinin sağlanması için mevcut yapılarda da iyileştirmeye gidilmesi gereklidir. Bu sebeple, enerji uzmanı ile mimar ve mühendislerin doğrudan iletişim ve etkileşim içerisinde bulunduklarını söylemek mümkündür. Çünkü enerji verimliliğin sağlanması için atılması gereken adımları dile getiren alternatif enerji uzmanı, söz konusu adımları yerine getirerek hayata geçiren ise mimar ya da mühendistir.

Yukarıda verilenler dışında ele alınması gereken görev ve sorumluluklar arasında bir de hareket haritası oluşturma görevi bulunmaktadır.

Hareket haritası; kurumların mevcut enerji tüketiminde iyileşmeye gitmeleri ve enerji kaynaklarını mümkün olan en verimli şekilde kullanabilmeleri için söz konusu enerjiyi nerede, nasıl ve ne şekilde değerlendirmeleri gerektiğinin planlanmasıdır. Bahsedilen planlama durumunu ve hareket haritasını oluşturan alternatif enerji uzmanıdır.

Alternatif Enerji Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?

Alternatif enerji uzmanı maaşı hakkında bilgi vermeye başlamadan önce söz konusu pozisyonda görev yürütebilmek için alınması gereken eğitimleri dile getirmekte fayda vardır. Mevzu bahis olan eğitimler şunlardır;

  • Uzman yardımcısı kadrosunda en az 3 yıl olacak şekilde çalışmış olmak,
  • Uzmanlık tezi hazırlamak ve tezde başarılı olduktan sonra sözlü yeterlilik sınavına katılmak,
  • YDS sınavından kurum için belirlenmiş olan puanı almak yeterlidir.

Bu durumları karşılayan kişilerin alacakları minimum maaş tutarının 5 bin TL olduğu dile getirilmektedir. Bir de bu durumun en yüksek tutarı vardır. Bu tutar da ortalama olarak 8 bin TL’ye karşılık gelmektedir. Ancak bu maaş tutarlarının genel olanı ifade ettiği, kişinin deneyim ve donanım seviyesine ek firmanın mevcut durumu çerçevesinde de değişkenlik göstereceği göz ardı edilmemelidir.

Veri Analisti ve Veri Bilimci

Büyük Veri Mühendisi

Veri Güvenliği Uzmanı

Yapay Zekâ Uzmanı

Yazılım ve Uygulama Geliştirme Uzmanı

IoT (Nesnelerin İnterneti) Uzmanı

3D Üretim Mühendisi

Dijital Pazarlama ve Strateji Uzmanı

Risk Yönetimi Uzmanı

Yakın Gelecekte Popüler Olacak Meslekler

Yazılım Mühendisliği Nedir?

Online Eğitim Alabileceğiniz Ücretsiz Platformlar