Girişimci İnsanların Özellikleri

Girişimcilik, hayata farklı gözlerle bakmayı başarabilen, yeniliklere ve fırsatlara açık kişilerin yaşam tarzı olarak tanımlanabilir. Girişimci insanlar, karşılanamayan bazı ihtiyaçları fark ederek, bu ihtiyaçlara cevap verecek çözümleri üreten ve insanlara sunan kişilerdir. Girişimci insanların pek çok benzer özellikleri vardır. Bunlar arasında öne çıkan özellikler, risk almak ve cesur olmaktır.

Girişimci insanlar, zeki oldukları kadar ileri görüşlü olmayı da başaran insanlardır. Atacakları adımların ileride ne gibi sonuçlar doğurabileceğini önceden sezinleyen ön görülü insanlardır. Bu durum bir yetenek gibi görünse de girişimci insanları farklı yapan yeteneklerinden ziyade cesaretleridir. Bazen defalarca başarısızlıkla karşılaşsalar bile tekrar tekrar denemekten ve risk almaktan korkmazlar.

Hayatın bilinmezliği ve tahmin edilemezliği, girişimci insanlar için hayatı daha çekici ve anlamlı kılar. Onlar, her adımda umuda tutunur ve hayatı doyasıya yaşamanın zevkini tadarlar.

Girişimci insanların sahip oldukları nitelikleri şöyle sıralayabiliriz:

1.    Cesaret

En önemli ve her girişimcide bulunması gereken bir özelliktir. Cesaret, bireysel girişimlerde olduğu kadar kolektif işlerde de gerekli olan ilk niteliktir. Fikirler üreten insanların, bu fikirleri hayata geçirmek için ciddi bir cesarete, dolayısıyla da öz güvene sahip olmaları gerekir.

2.    Esneklik

Girişimci insanlar başarısızlık karşısında yılmayan, yoluna devam eden ve tekrar denemekten yorulmayan insanlardır. Bu esneklik, onların hayat karşısında güçlü bir duruş sergilemesini sağlar. Deneyerek, yanılarak ve hatalarından ders çıkararak yeni yollar keşfeden girişimci insanlar, bir gün mutlaka başarıyı tadan insanlardır.

3.    İleri görüşlülük

Girişimciliğin temelinde ileride olabilecekleri tahmin ederek adım atmak vardır. Herhangi bir ihtiyacın karşılanmasında veya bir boşluğun doldurulmasında doğru adımı atmak, hem insanlığa faydalı bir iş yapmanın hem de kar elde etmenin keyfini birlikte yaşamak anlamına gelir.

4.    Zaman yönetimi ve planlılık

Girişimcilik, plan ve program üzerine inşa edilmesi gereken bir sistemdir. Planlı yapılan işlerde, karşılaşılabilecek problemler önceden kolayca fark edilebilir. Planlı ve sistemli ilerleyen işlerde hoş olmayan sürprizlerle pek karşılaşılmaz ancak her halükarda B planı ve alternatif çözümler üretmek faydalı olur.

5.    Liderlik

Girişimci insanların kendilerini ve takım arkadaşlarını doğru yönlendirebilen, iletişimi kuvvetli insanlar olması gerekir. Liderlik, başarıda ve başarısızlıkta nasıl davranılması gerektiğini bilme, durumu düzeltme adına doğru hamleler yapma ve sakinliğini her durumda koruma kabiliyeti gerektirir.

6.    Farklı düşünebilme ve çok yönlülük

Girişimci insanlar, diğer insanların fark edemediklerini görür ve herhangi bir konuyu çok yönlü düşünerek farklı bakış açıları sunabilirler. Bu özellikleri sayesinde girişimci insanlar, pratik ve yeni fikirler ile hayatı kolaylaştıran veya hayata renk katan adımlara ön ayak olabilirler.

7.    Psikolojik sağlamlık

Stressiz ve telaşsız bir yaşam, girişimci insanların hayat tarzını oluşturur. Her durumda kendisine farklı alternatifler bulabilen bu insanlar; hayata pozitif bakabilme, başarısızlıklardan yılmayarak ders çıkarabilme ve her düştüğünde ayağa daha güçlü bir şekilde kalkabilme özellikleri ile öne çıkarlar. Yani psikolojik yönden oldukça sağlam bir yapıya sahiptirler.

8.    Öğrenmeye açıklık

Girişimci insanlar, bilgiye aç ve meraklı kişilerdir. Giriştikleri iş hakkında tüm detayları öğrenerek, onu geliştirir ve ona yenilikler katarlar. İşleri ile ilgili araştırmalar yaparak sürekli kendilerini güncel tutmayı başarırlar. Bu durum çağın ihtiyaçlarına göre davranmalarını sağlar ve başarıyı getirir.

Girişimci insanların daha pek çok özellikleri vardır ancak bu saydıklarımız genel olarak hemen hemen her girişimcide bulunan temel özelliklerdir. Girişimci bir insanın yaşı hiç önemli değildir. Hayatın tadını çıkarmayı bilen ve risk almaktan korkmayan her insan, her yaşta girişimci özellikler gösterebilir.