Girişimcilerin Bilmesi Gereken Önemli Terimler

Girişimciliğe adım atmak isteyen herkes belirli süreçleri takip ederek başarıya ulaşabilir. Girişimciliğe adım atmak isteyenlerin bilmesi gereken önemli terimler bulunuyor. İş hayatına atılmak isteyen herkes öncelikle girdiği bu yolda ilerlerken, geçtiği süreçleri en iyi şekilde tanımlayabiliyor olmalı. Girişimciler, bu tanımları yaparken attığı adımın hangi tanımın koşullarını sağladığını bilerek hareket etmeli ve fikirlerini pratiğe dökerken aşağıdaki tanımlardan yararlanmayı öncelik edinmeliler. Aşağıdaki terimlerin tamamı ortak paydada girişimciliğe adım atmak isteyenlerin bilmesi gereken önemli terimler listesidir.

Yalın (Lean) Girişim

Özel bir hazırlık gerektiren girişim modellerinde, girişimciler büyük maliyetler altında kalabiliyor. Ancak Silikon Vadisi girişimi ile ses getiren ve başarılı sonuçlar alan Eric Ries’ın geliştirdiği yalın girişim metodu, basit bir sistem üzerinden işleyerek maliyeti en aza indiriyor. Metot, ürün veya hizmetin gelişmemiş versiyonunu potansiyel müşterisine sunarak, geri dönüşler üzerinden girişimi sağlıyor. Gelen geri dönüşlere göre sistem geliştirilerek, asıl girişim adımını destekliyor.

Swot Analizi

Girişimcilere önemli bir katkı sağlayacak olan swot analizi, ürün ya da hizmetin pazara sunulmadan tüm yönleri ile incelenmesini içeriyor. Girişimci sunacağı şeyin artılarını ve eksilerini ortaya koyarak, dışardan gelebilecek tüm potansiyel olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik önlemlerini alıyor. Bu sayede girişimin ilk ayağından gelişim safhasına kadar karşınıza çıkabilecek maddi ve manevi kayıplardan kurtulabilirsiniz.

Fintech (Finansal Teknoloji)

Girişimciliğe adım atmak isteyenlerin bilmesi gereken önemli terimler listesindeki en önemli maddelerden biri olan fintech yani finansal teknoloji, güvenilir ve hızlı ödeme tekniklerini ele alıyor. Girişimciliğe adım atmadan önce bu terimin ortaya koyduğu başarılı projelerden olan; Ketchup Loyalty Marketing, Monitise, Iyzico gibi girişimlere göz atmakta fayda var. Bankacılık işlemlerini geride bırakan teknolojik finans işlemleri hakkındaki bilginizi yeterli seviyeye getirerek, piyasada daha güçlü bir zeminde yükselebilirsiniz.

SaaS (Software as a Service)

Teknoloji, finans ve hizmetin bir arada yürütüldüğü girişimcilik serüveninde “ben de varım!” diyenlerin mutlaka bilmesi gereken tanımlar arasında yer alan Saas, Türkçede hizmet anlamı ile yer alıyor. Web, mobil işlemlerin yazılımlar ve uygulamalar sonucunda ortaya konulduğu sistem oldukça ergonomik bir kullanım sağlıyor. Bu sistemler iş hayatınızda vazgeçilmezleriniz arasında yer alacak uygulama ve yazılımların tamamına verilen isim olduğu için konuya hâkim olmanız da büyük önem taşıyor.

MVP (Minimum Viable Product)

Minimum uygulanabilir ürün olarak ortaya konulan MVP, 3 farklı aşamadan oluşuyor:

  • Öğren
  • Kur
  • Ölç

İlk aşamada aklınızdaki fikrin gerçek hayata dönüştürülmesi yatıyor. Fikir ilk prototipi ile tasarlanıyor. İkinci aşamada ise tasarım halinde olan fikir gerçek hali ile üretiliyor ya da hazırlanıyor. Son halinde ise müşteriye ya da yatırımcıya sunuluyor. Son haline gelen tepkiler ölçülerek, bu üç işlem basit bir döngü şeklinde tekrarlanıyor.

Angel Investor / Melek Yatırımcı

Herhangi bir girişime ortak olan ve belirli şartları taşıyan kişilere verilen isimdir. Melek yatırımcı olmak için taşınması gereken özellikler arasında; daha önce yönetici ya da yönetici yardımcılığı yapmış olmak, belirli miktarda bir gelire ve servete sahip olmak, finansal kurumlarda deneyim sahibi olmak gerekiyor.

Crowdfunding / Kitle Fonlaması

Girişimciliğe adım atmak isteyenlerin bilmesi gereken önemli terimler içinde bulunan kitle fonlaması, yatırımcı ile girişimciyi ortak paydada buluşturan bir eylemdir. Özellikle online ortamlarda yapılan tanıtım ve proje açıklamaları sayesinde girişimciler yatırımcı ya da destek fonları bulabiliyorlar.

Venture Capital / Risk Sermayesi

Start-up girişimcilerin sıklıkla başvurduğu sermaye çeşitlerinden olan risk sermayesi, yatırımcısına da girişimcisine de büyük kazançlar sağlayabilir. Yeni bir şirkete sermaye ve fon sağlayan yatırımcının, sağladığı tüm finansal desteklere risk sermayesi denir. Yatırımcı şirket değer kazandıkça verdiği maddi desteğin kat ve katını kazanabilir. Uzun bir zaman dilimini kapsayan bu süreçte kazanç giderek katlanabilir.

Business Valuation / Şirket Değerlemesi

Bir şirketin satılması söz konusu olduğunda ya da şirkete yeni bir yatırımcı geleceği zaman sıklıkla şirket değerlemesi yapılır. Şirketin ve şirketle ilgili olan tüm maddi kaynakların, taşınmazların toplam değeri, borsadaki hisselerin talep fiyatlarının tamamı şirketin değerini ortaya koyar. Bu işlemler bütününe de şirket değerlemesi ismi verilir.

Private Equity / Özel Sermaye

Yatırıma ihtiyacı olan şirketler, fon sahiplerinden ek olarak maddi destek isteyebilirler. Şirkete özel sermaye sunulmasının ardından, tüm sağlanan fonların gelirleri artar ya da azalır. Her iki durumda da özel sermaye ile şirkete destek sağlayan yatırımcılar yani fon sahipleri kazançlarını ve kayıplarını, şirketin genel kazancı ile doğru orantılı olarak hissedebilirler.

Term Sheet / Ön Protokol

Girişimciliğe adım atmak isteyenlerin bilmesi gereken önemli terimler arasında ilk sırada gelen ön protokol, yatırımcı ile girişimci arasındaki yazılı protokole verilen isimdir. Bu protokolde karşılıklı yükümlülüklerin tamamı yer alıyor.

Unicorn

İlk kez 2013 yılında ortaya çıkan Unicorn terimi, 1 milyar doları aşan tüm girişimlere verilen isim olarak bilmeniz gereken terimler arasında yer alıyor. Bu girişim örneğinin Türkiye’deki ilk temsili ise Peak Games girişimidir.

Return on Investment (ROI) / Yatırım Getirisi

Girişimciliğe adım atacak olan parlak zekalar, tüm iş genelinde en çok da kar oranı ile harcadığı maliyeti göz önünde bulundurmalıdır. Net gelir hesaplanır ve yatırımın ilk hali ile bugünkü hali arasındaki kazanç yatırım getirisi olarak adlandırılır.

Exit (Şirket Devri)

Girişimciliğe adım atmak isteyenlerin bilmesi gereken önemli terimler sırasında olan exit, başarılı bir şirketin el değiştirmesi anlamını taşıyor. Fikir olmaktan çıkan ve hayata geçirilen şirket belirli bir kar elde ettiğinde daha da büyümek için satışa çıkarılabilir. Bu sayede ilk girişimci yaptığı yatırımı çok daha değerli bir şekilde satabilir.

Alpha Testing / Alfa Testi

Alfa testi piyasaya sürülecek olan şeyin geliştirme işlemlerinden hemen sonra gerçekleştirilen test anlamına geliyor. Genellikle uygulama ya da yazılımlar bu teste tabi tutulur. Genellikle belli bir çerçevede ve laboratuvar ortamında ürünün hazır olup olmadığı test edilir.

Beta Testing / Beta Testi

Alfa testinden geçen yazılım gerçek tüketici ile buluşturularak geri dönüşleri incelenir. Kısa süreli olarak gerçekleştirilen teste belirli bir kullanıcı portföyü içerisinde gerekli testler yapıldıktan sonra, gelen iyileştirme önerileri ya da şikâyetleri ürünün bir sonraki versiyonunda kullanılmak üzere değerlendirilir.

B2C (Business to Consumer)

E-ticaretin giderek gelişmesi, B2C teriminin en temel örneğidir. Firmadan direkt olarak tüketiciye sunulan ürünlerin fiyatları önceden belirlendiği gibi satış ve satış sonrasındaki tüm adımlar da standart adımlara bağlıdır. Tüketici beğendiği ürünü ya da hizmeti satın alır. Bu satın alma işlemini de arada kişiler olmadan direkt olarak online bir şekilde gerçekleştirir.

B2B (Business to Business)

Türkçe olarak “şirketten şirkete” anlamını taşıyan B2B terimi, şirketler arasındaki üretim kaynaklı alışverişi simgeler. Üretimde şirketler farklı konularda birbirlerinden destek olabilirler. Bu üretim modeli de B2B teriminin örneğidir.

C2C (Consumer to Consumer)

İkinci el eşya satışı, son zamanların en fazla rağbet gören girişimcilik hikayelerinden birisi. Kişiler herhangi bir sermaye olmaksızın ikinci el eşyalarını satışa çıkarabiliyor. Bu iş için kurulan pek çok uygulama bulunuyor. Bunlardan bazıları, Letgo, Dolap, Gardrops, Gitti Gidiyor ve Sahibinden gibi uygulamalardır.

Break Even Point / Başa Baş Noktası

Bir işletme ya da girişimin mali açıdan ne durumda olduğunu anlayabilmek için bu terimin uygulanması gerekebilir. Girişim maliyeti ve üretim maliyetinin toplamı, elde edilen gelir ile başa baş ise ortada ne kar ve de zarar vardır. Kar elde etmek için başa baş notası geçilmelidir.

Bridge Financing / Köprü Yatırımı

Girişimciyi canlandırmak için yapılan yatırımların bir sonraki büyüme hamlesinde geri talep edebildikleri yatırım türüne köprü yatırım deniliyor. Bu yatırım türünde riski en aza indirmek için belirli bir vade sonunda yatırımcı şirketten ya da girişimden ayrılabiliyor.