HTML DOM (Document Object Model) Nedir?

HTML DOM, HTML sistemleri için kullanılan doküman nesne modeline verilen isimdir. HTML bileşenlerinin özelliklerini ve erişme metotlarını tanımlar. HTML DOM kısaca, yeni element eklemek ve bu elementleri yönetmek için kullanılır. Türkçesi ise “Belge Nesne Modeli” olarak karşılık bulur.

Programlama dillerini kullanan kişilerin karşısına sürekli olarak “Object Oriented” çıkar. HTML DOM, yani Document Object Model de bu yapıyla benzer özelliklere sahiptir. Bilindiği üzere internette görülen her şey nesnedir. Resimler, metinler ya da form gibi elementler nesnelere örnek olarak gösterilebilir. İşte tam da bu noktada ortaya çıkar HTML DOM sayesinde internet sayfalarındaki nesnelere müdahale edilebilir.

HTML DOM ile sayfa üzerinde yapılabilecek uygulamaları birkaç madde halinde belirtmek mümkün;

  • Her türlü HTML öğesi HTML DOM ile değiştirilebilir.
  • Bu HTML öğelerinin nitelikleri de değiştirilebilir.
  • Ayrıca CSS stilleri de değiştirilebilir.
  • Öğelerin nitelikleri HTML DOM ile kaldırılabilir.
  • HTML DOM ile öğelere yeni özellikler de eklemek mümkündür.

HTML DOM Nedir?

HTML DOM, İngilizcede Document Object Model teriminin kısaltmasıdır. Türkçedeki karşılığı ise doküman nesne modelidir. Kısaca nesnelere erişmek için kullanılan bir W3C standardı olduğunu söylemek mümkündür.

Bilindiği üzere internet siteleri DOM dokümanları tarafından oluşur. HTML DOM ile bu dokümanlara erişilir ve dokümanların yönetimi yapılır. HTML DOM internet sayfaları için büyük öneme sahip bir sistemdir.

HTML DOM Ne İşe Yarar?

DOM, HTML dokümanları ile yazılım dilleri arasındaki iletişimi sağlamak adına kurulmuş bir standarttır. İnternet sitesini oluşturan metin, görsel ya da script gibi nesneler üzerinde yönetim hakimiyeti sağlar. Bu uygulama sayesinde doküman ekleme, silme ya da değiştirme işlemleri yapılabilir. HTML DOM günümüzde internet kullanımında en yaygın sistemlerden birisidir.