KAGİDER Nedir? KAGİDER Ne Yapar?

Ataerkil düzenin olduğu toplumlarda kadının değeri bir hayli azdır. Erkek egemenliğine dayanan bir düzende kadınlara dayatılan haklar oldukça sınırlıdır.  Çoğu zaman kadının okumasına hatta çalışıp ekonomik özgürlüğünü kazanmasına bile karşı çıkılır. Fakat bu düzeni yıkmak isteyen ve kadınlara toplumda ait olduğu yeri geri kazandırmak isteyen belirli sivil toplum örgütleri vardır. Bunlardan birisi de KAGİDER’dir.

KAGİDER Nedir?

Kadının toplumdaki yeri çoğu zaman pek çok ülkede ikinci plana atılır. Öyle ki kadının çalışmasından okumasına kadar pek çok karar, bu düzende erkekler tarafından verilir. Özellikle de toplum baskısından dolayı pek çok kadın hayalini ya erteler ya da gerçekleştiremez. Elbette ki kadına yapılan baskılar bununla da sınırlı kalmaz.

Özellikle de son dönemde kadına yapılan baskı öyle bir artmıştır ki medyada ve gazetelerin 3. sayfa haberlerinde bu şiddetin yansımasını görmek mümkündür. Fakat kadının toplumdaki yerini bilen ve buna yönelik adımlar atan belirli sivil toplum kuruluşları vardır. Bu kurumlar arasında öne çıkan KAGİDER, girişimcilik yolu ile kadınların güçlenmesine ve sosyal hayatta etkin rol almasına yardımcı olur.

KAGİDER sadece kadınların ekonomik olarak güçlenmesini sağlamaz, aynı zamanda sosyal ve politik anlamda da kadınların erkeklerle eşit hale gelmesine yardımcı olur. Özellikle de toplumdan dışlanan, eşitsizlik nedeni ile hor görülen pek çok kadının imdadına yetişen bu kurum, kadınların güçlenmesinde anahtar rol oynar.

KAGİDER Ne Zaman Kuruldu?

12 Eylül 2002 yılında 37 kadın girişimcinin önderliğinde kurulan KAGİDER, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak lanse edilir. Temelleri İstanbul’da atılan bu kurum, 2002 yılında Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Toplantısı’na Türkiye’den davet edilen kadınların kendilerini orada yalnız hissetmeleri sonucu kurulmuştur.

TÜSİAD tarafından da desteklenen bu proje, hayata geçirilerek kadınlara hem ekonomik hem de sosyal anlamda pek çok yarar sağlamıştır. Girişimci olan veya girişimci olmak isteyen pek çok kadının imdadına yetişen bu kurum; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından pek çok yapı ile iş birliği yapar.

Girişimci kadınların önünü açan KAGİDER, çok sayıda projeye imza atar. Kadınlara eğitim ve mentörlük desteği veren bu kurum, girişimci kadınları görünür kılmayı amaçlar. Farklı sektörlerde aktif çalışan pek çok kadının yer aldığı bu kurumun yaklaşık 300 girişimci kadın üyesi bulunur. Bu kuruma başkanlık yapan kadınlar, dönem dönem değişmiştir.

KAGİDER’e başkanlık yapan kişiler ve başkanlık yaptığı dönemler kısaca şu şekilde verilebilir;

 • Meltem Kurtsan (2002-2007)
 • Gülseren Onanç (2007- 2010)
 • Dilek Bil (2011)
 • Gülden Türktan (2011-2015)
 • Sanem Oktar (2015-2019)
 • Emine Perviz Erdem (2019-…)

KAGİDER Ne Yapar?

Geçmişten bugüne pek çok kadını aynı çatı altında birleştiren KAGİDER; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok kurum ve kuruluş ile iş birliği yapar. Kadınların ekonomik olarak bağımsızlık kazanmasına yardımcı olan kurum, aynı zamanda kadın erkek eşitliğini de savunan çalışmalara imza atar.

Bir sivil toplum örgütü olan KAGİDER, yapmış olduğu proje ve etkinliklerle kadının sosyal hayata katılmasına da yardımcı olur. Kurum, temel olarak 8 ana ilke doğrultusunda hareket eder.

KAGİDER’in 8 temel ilkesi şu şekilde açıklanır;

 1. Çalışma hayatında kadın çalışan sayısını artırmak,
 2. KAGİDER’in çalışmalarını tüm ülkeye yaymak,
 3. Kadınlara eğitim desteği vermek,
 4. Kadın girişimcilere finansal kaynak erişiminde yol gösterici olmak,
 5. KAGİDER’in bilinirliğini artırmak,
 6. Kadınlara ulusal ve uluslararası düzeyde referans noktası olmak,
 7. Genç kadınları çalışma hayatına özendirmek,
 8. KAGİDER üyelerini desteklemektir.