Kağıt Üretimi Nasıl Gerçekleşir

Kağıt üretimi genellikle aşağıdaki adımları içermektedir:

  1. Ham madde toplama: İnce telli ham maddeler (örneğin, pamuk, keten, eukalyptus gibi ağaçlar) toplanır.
  2. Hammadde işleme: Ham maddeler öncelikle kesilir ve küçük parçalara ayrılır. Sonra su ile karıştırılarak süngerimsi bir hamur oluşturulur.
  3. Hamurun öğütülmesi: Hamur, su ile birlikte öğütücülerde iyice karıştırılır ve küçük parçalar halinde ayrılır.
  4. Hamurun filtre edilmesi: Hamur, filtre presler aracılığıyla süzülür ve suyunu ayırarak daha kalın bir hamur haline getirilir.
  5. Hamurun kalınlığının ayarlanması: Kalın hamur, hidrolik presler veya basınçlı hava ile düzgün bir kalınlığa getirilir.
  6. Hamurun kurutulması: Kalın hamur, kurutma tamburlarında kurutulur ve kağıt haline getirilir.
  7. Kağıdın işlenmesi: Kurutulan kağıt, işleme makinalarında kalınlık ve boyutları ayarlanır.
  8. Kağıdın kalitesinin kontrol edilmesi: Üretilen kağıt, kalite kontrol aşamasında incelenir ve gerekli düzeltmeler yapılır.
  9. Kağıdın paketlenmesi: Kalite kontrolünden geçen kağıt, istenilen şekil ve boyutlarda paketlenir ve müşterilere gönderilir.