Kurum İçi Girişimcilik Nedir?

İlk olarak 1978 tarihinde oluşmaya başlayan kurum içi girişimcilik, belli bir kurumsal şirketin çatısı altında görev alan çalışanların, kendi tutkuları ve istekleri doğrultusunda çalıştıkları kurumdan ayrılmadan önce yaratıcı bir düşünce ya da proje üretmeleri olarak bilinir. İç girişimcilikte asıl önemli olan kriter, girişimci kişilerin kurumsal şirketten ayrı veya tamamen şirkete ait olması gerektiğidir.

İç Girişimcilik Nedir?

Kurum içi girişimcilik, kurumun kendi çalışanlarının yaratıcı zekaya ve fikirlerinin girişimciliğe ve taze ürünlere evrilebilmesi nedeniyle uygulanan bir girişimci kültürüdür.

Kurum içi girişimciler, bizzat kendi kurumlarının finansal dengesini, çalışan arkadaşlarını ve edindikleri kaynakları kullanırlar. Bu uyguladıkları strateji, girişimcilerin gerçekleştirmek istedikleri projenin çok daha hızlı bir şekilde hayata geçmesine ve gelir düzeylerinin artmasına yardımcı olur.

İç Girişimcinin Özellikleri Nelerdir?

Girişimcilik sektöründeki çoğu insanın en büyük hayallerinden ve hedeflerinden biri, ne zaman olacağı belli olmaksızın günün sonunda kendi işlerinin patronu olmaktır. Bu hayallerini gerçekleştirme yolunda ilerleyenler, kendi işlerini kurma amacıyla farkındalık sağlayanlar, kenarda az da olsa birikmiş parası olanlar ve ne yapmak istediklerini bilen insanlardır.

İç girişimcilerin diğer özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kurum içinde bir düşünceyi risk alma taktiği ile karlı bir ürüne dönüştürebilme görevini üstlenirler.
 • İşten kovulmaktan çekinmezler, bu hamleyi ufak bir tehdit olarak görürler.
 • Bireysel olarak pazar araştırması yaparlar.
 • Düzenleme ve kontrol etme becerileri bulunur.
 • Problem çözme yetenekleri yüksektir.
 • Yenilikçi ruha sahiptirler.

Girişimci ile İç Girişimci Arasındaki Farklar Nelerdir?

Girişimciler, taze bir fikri ve projeyi tasarlayıp ortaya koyarlar. İç girişimciler ise girişimciler gibi yeniden fikir üretmek için değil, olan fikri geliştirmek için çabalarlar. Ortak hedefleri, ortaya konulan düşünceyi sağlamlaştırmak ve nasıl daha farklı fikirler elde edilebileceği hakkında düşünmektir. Girişimciler, iç girişimcilerin aksine daha cesaretlidirler ve risk almaktan korkmazlar.

Girişimciler ve iç girişimcilerin ortak noktaları; yaratıcı olmaları, inanmaları, verdikleri emek ve algı özellikleridir. Ancak tüm bunlara rağmen bu iki kavram birbirinden çoğunlukla farklıdır.

Girişimci ve iç girişimci kavramlarının diğer farklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Girişimciler, var olan durumlara karşı algısal bir şekilde yaklaşır. İç girişimciler ise durumlara yapıcı ve düzenleyici olarak yaklaşır.
 • Girişimciler kendi ürettikleri verilerden yola çıkarken, iç girişimciler kurumun verilerini kullanmayı tercih eder.
 • Girişimciler kendi kararlarını kendileri vermeyi doğru bulurken, iç girişimciler sadece olayın sonucuyla ilgilenmeyi isterler.
 • Girişimcilerin şirketleri yeni yapılmıştır. İç girişimciler ise çalışmaya var olan bir şirketten devam ederler.
 • Girişimciler, iç girişimcilerin aksine daha cesaretlidirler, risk almaktan korkmazlar. İç girişimcilerin yapmış oldukları zararları bağlı oldukları şirket öder.
 • Girişimciler, kimseye hesap vermeden istedikleri gibi hareket edebilirler ancak iç girişimciler şirketten bağımsız hareket edemezler.

Kimler İç Girişimci Olabilir?

Kurumsal bir şirkette yapılan etkinliklerde görev alan kişilere iç girişimci denir. İç girişimcilerin çalıştıkları şirketler çoğunlukla yüksek bilinirliğe sahip firmalardır.

İç girişimcilerin en önemli özellikleri; rakiplerinden farklı olabilen yetkinliklere sahip olmaları, bireysel olarak pazar araştırması yapmaları, düzenleme ve kontrol etme becerilerinin yüksek olması, problem çözme yetenekleri ve yenilikçi ruha sahip olmalarıdır.

İç girişimci olmak isteyenler için iç girişimciliğin önemini vurgulayan kavramları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Araştırma ve büyüme
 • Liderlik
 • Farklılık
 • Katılım