Paris İklim Anlaşması – İklim Değişikliği Protokolü

Hızla artan dünya nüfusu ve bunun getirdiği iklimsel sorun neticesinde ülkelerin birtakım önlemler alması zorunlu bir hale geldi. İklim değişikliğine karşı küresel çapta bir mücadele için ülkeler bir araya gelerek Paris Anlaşması’na imza attı. Bu sayede gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına iklim değişikliği protokolü devreye sokuldu.

Özellikle emisyon konusunda tüm dünyanın ortak kanıya vardığı Paris Anlaşması, iklim değişikliği ve tedbirleri konusunda ilk çok uluslu anlaşma niteliğindedir. Bu da iklim değişikliği konusunun son derece önemsenmesi gereken bir husus olduğunu ve eğer yeteri kadar tedbir alınmaz ise gelecek kuşakların yaşayacağı sonuçları gösteriyor.

Paris İklim Anlaşması Nedir?

Paris Anlaşması, iklim değişikliğine işaret eden ve bu değişimi azaltmak için birtakım uygulamalar bulunduran anlaşmadır. Birleşmiş Milletler tarafından 2015 senesinde imzalanan bu protokol, 2016 yılından itibaren aktif duruma gelmiştir.

Paris Anlaşması’nın uygulamaya sokulması konusunda ülkeleri mecbur kılan birçok gelişme yaşandı. Bunlardan birkaçı ise şu şekilde özetlenebilir:

  • Amazon yağmur ormanlarındaki iklimsel değişiklikler.
  • Dünya genelinde artan orman yangınları.
  • Geçmişe oranla sayısı artan hortumlar.
  • Yükselen hava sıcaklıkları.
  • Kuzey Kutbundaki buzulların erime hızındaki artış

İşte tam da bu sebeplerden dolayı dünya devletleri bir araya geldi ve iklim değişikliğinin önüne geçmek adına Paris İklim Anlaşması’nı imzaladı.

Türkiye’nin Paris Anlaşması’ndaki Konumu

Paris Anlaşması bilindiği üzere 2015 senesinde imzalanmasına rağmen 2016 senesinde yürürlüğe girdi. Fakat ilk başta bu anlaşmayı onaylamayan 6 ülke oldu. Türkiye’de Paris Anlaşması’nı onaylamayan ülkelerden biriydi. Sonrasında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçen karar ile Türkiye, Paris İklim Anlaşması’na katıldı. Peki, Türkiye’nin Paris Anlaşması’ndaki konumu nedir?

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’na geçtiğini onaylayan kanun 7 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de ilan edildi. Bu karar ile iklim değişikliğinin önüne geçmek adına birtakım taahhütlerde bulunuldu. Bunlardan en önemlisi sera gazlarının emisyonu alanında oldu.

Bilindiği üzere ülkemizde seracılık, üretimde oldukça geniş bir paya sahiptir. Yapılan araştırmalara göre iklim değişikliğine sebep olan en önemli faktörlerden biri de sera gazlarının havaya karışmasıdır. Türkiye sera gazı emisyonu konusunda 2030 senesine kadar %18 ila %30 oranında bir azalma öngördü ve bu yönde birtakım düzenlemelere gitti.

Paris İklim Anlaşması’nı Onaylayan Ülkeler

Paris Anlaşması ilk imzalandığında 6 ülke bu anlaşmaya dahil olmadı. Bunlardan birisi de Türkiye idi. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri de 2020 yılında bu anlaşmadan ayrıldı. Fakat 2021 yılında tekrar Paris Anlaşması’na dahil olarak iklim değişikliğine karşı önlemlerini arttırdı.

Kasım 2021 itibariyle Paris İklim Anlaşması’nı onaylayan ülke sayısı 191’dir. Günümüz itibariyle Paris Anlaşması’nı onaylamayan ülkeler ise şunlardır;

  • Eritre
  • İran
  • Irak
  • Libya
  • Yemen

Başlarda Türkiye’nin bu anlaşma özelinde çekinceleri vardı. Fakat zaman içerisinde bu çekincelerin giderilmesi, ülkemizin de bu anlaşmaya dahil olarak gelecek nesillere güzel bir dünya bırakma hedeflerine ortak olmasını sağladı.

Paris İklim Anlaşması’nın Hedefleri Neler?

Paris İklim Anlaşması uzun vadeli çözümlere odaklanan bir iklim anlaşmasıdır. Düzenlenen eylem planları da bu doğrultuda yapılıyor. Zira iklim değişikliği sorunsalı uzun vadede nesilleri ciddi anlamda tehdit ediyor. Ülkeler bu tehditleri geç de olsa fark ederek Paris İklim Anlaşması protokolüne imza attı.

Sıcaklık sorunsalı Paris Anlaşması’nın ana hedefleri arasındadır. Bu anlaşma ile ülkeler uzun vadede sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak amacıyla fosil yakıt tüketimi azaltılarak, yenilenebilir enerjilerin kullanımı artırılıyor.

Metan Gazının İklim Değişikliğine Etkisi

2021 Yılının Nobel Ödülü Kazananları

Sürdürülebilir Yeni Kalkınma Modeli: Yeşil Ekonomi

Zeytin Çekirdeği Yakıtı Nedir?

İpek Böceği Yetiştiriciliği Nedir?

Jeff Bezos Açıklıyor, Uzayda Kurulacak Yeni Medeniyet Nasıl Olacak?

Havadan İçme Suyu Yaratan Cihaz