Sağlık Sigortaları Covid Gibi Salgın Hastalıkları Destekliyor Mu?

Koronavirüs salgını ile tüm sektörlerde farklı uygulamalar meydana geldi. Sağlık sigortaları da bu durumdan etkilenen sektörler arasında yer aldı. Önceleri salgın hastalıklar sigorta kapsamı dışında iken pandemi süresince ülkemizin sağlık finansman alanına destek olmak amacıyla salgın hastalıklar sigorta kapsamına alındı. Sürecin nasıl devam edeceği ile ilgili durumlar, pandemi sonrasında değişecek kararlar çerçevesinde belirlenecek.

Pandemi sonrasında sağlık ve hastalık sigortaları ile ilgili değişiklikler meydana geleceğini belirten Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Bülent Eren, pandemi sonrası oluşturulacak poliçelerde pandemi dâhil ve hariç gibi seçenekli ürünler oluşturulabileceğinden bahsetti.

Özel bir sigorta şirketinden alınan bilgilere göre geçmişte Covid-19 tedavisi görmüş ve tedavi masrafları özel sigorta tarafından karşılanmış kişiler için prim artışı olabileceği belirtiliyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Sigorta Komisyon Başkanı ve Sigorta Brokeri Taner Çağatay’ın yaptığı açıklamaya göre; Koronavirüs geçiren kişide kalıcı bir rahatsızlık tespit edildiği takdirde şirketin sağlık sigortası vermeyi reddetme hakkının bulunduğu veya ek prim talep etme gibi durumların söz konusu olabileceğini söyledi. Tetkik ve teşhis aşamalarının kapsam dâhilinde olduğunu belirten Çağatay, tedaviyi de kapsama aldıklarını söylerken ileride değişiklikler olabileceğini de vurguladı.

Sağlık Sigortası Nedir? Ne İşe Yarar?

Sosyal güvencelerin başında yer alan sağlık sigortası, kişinin hayatı boyunca başına gelen her türlü hastalık ve kaza gibi durumlarda yararlanabileceği bir hak olarak tanımlanmaktadır. Sağlık sigortası, kişinin sağlık konusunda tüm ihtiyaçlarını kanunla ve devlet politikaları ile düzenleyip sigorta kanunları ile kişi yararına kullanılmasını sağlar. Sağlık sigortası bulunan kişiler, herhangi bir tedavi gerektiren durumda, maddi kolaylık ve imkânlardan yararlanabilirler. Muayene ve tahlil gibi işlemler için masrafların en aza indirildiği sigorta sisteminin temelinde sosyal devlet anlayışı yer almaktadır.

Sağlık Sigortaları Neleri Kapsar?

Sağlık sigortalarının kapsadığı ve kapsamadığı alanlar mevcuttur. Yatarak ve ayakta tedaviler olmak üzere ikiye ayrılan durumlar için kapsadıkları tedaviler şöyledir;

 • Yatarak Tedavi Kapsamına Girenler:
 • Ameliyatlar, 24 saat yatış gerektiren tedaviler,
 • Kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz giderleri,
 • Evde verilen tıbbi bakım hizmetleri,
 • Trafik kazası sonucu zedelenmiş dişler için uygulanan tıbbi ve cerrahi tedaviler,
 • Kişinin yatarak tedavisi kapsamında tedaviye ilişkin rehabilitasyon süreci giderleri.
 • Ayakta Tedavi Kapsamına Girenler:
 • Doktor muayenesi,
 • Reçeteli ilaçlar,
 • Röntgen gibi görüntüleme masrafları,
 • Fizik – tedavi giderleri
 • Tedavi için gerekli olan medikal ve tıbbi malzemeler

Özel sağlık sigortaları kapsama aldıkları hususlar konusunda farklılık gösterebilmektedir. Özel sağlık sigortası dışında tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak da mümkündür. Birbirine karıştırılan bu iki kavram aslında aynı değildir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, anlaşmalı özel hastanelerde geçerlidir. Bu sigorta ile ek ücret ödemeden muayene olma imkânı sağlanmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanabilmek için SGK’lı olmak gereklidir. Özel sağlık sigortası için böyle bir zorunluluk yoktur.

Sağlık Sigortaları Neden Önemli?

Dünya çapında yaşanan koronavirüs salgını ile birlikte sağlık sigortalarının önemi daha çok fark edildi. Önceki yıllarda ortaya çıkan kuş gribi, Sars, ebola gibi salgınların ardından dünya nüfusunun artışı, sosyal ilişkilerin yoğunlaşması ve globalleşme ile salgın hastalıkların daha geniş alanlara yayılması ve daha fazla insana bulaşması gibi durumları ortaya çıkardı. Bu tip hastalıklarda tedavi maliyetleri sağlık sigortasının önemini ortaya çıkarıyor.

Pandemi sürecinde salgın hastalıkları da sigorta kapsamına aldıklarını belirten sigorta şirketleri, sigortası olmayan vatandaşlardan daha yoğun ilgi gördüklerini, geçerli sigortası olanların sigorta sürelerini uzatmak ve sigortalarını yeniletmek için başvuru yaptıklarını belirtiyorlar.