Sessiz İstifa Nedir? Sebepleri Nelerdir?

Son zamanlarda ön plana çıkan ve özellikle sosyal medyada konuşulan kavramlardan bir tanesi olan sessiz istifa, kişinin işten çıkmadan sadece bulunduğu pozisyonun sorumluluklarını yerine getirmesi durumudur. Her ne kadar kavram içerisinde “istifa” kelimesi geçiyor olsa da sessiz istifada işten ayrılma gibi bir durum söz konusu değildir. Bir kişi, görev ve sorumlulukları dışında kalan görevleri reddediyor ve yapmıyorsa, bu durum sessiz istifa içerisinde değerlendirilir.

Genellikle tek bir pozisyon üzerinden, çalışanların farklı işleri de yerine getirmesini amaçlayan kurumlarda yoğun bir şekilde görülen sessiz istifa, temelde 2020 yılı itibarıyla hayata geçmiştir. Peki sessiz istifa nedir, sebepleri nelerdir, sessiz istifayı önlemenin yöntemleri nelerdir?

Sessiz İstifa Nedir?

Sessiz istifa, çalışanların içerisinde yer aldıkları pozisyonun gerekliliklerini yerine getirdikleri, bunun dışında kalan görev ve sorumlulukları reddettikleri bir tür haldir. Sessiz istifa kavramı, ilk olarak Nashville’de kurumsal işe alım uzmanı ve aynı zamanda kariyer koçu olarak çalışmalarda bulunan Bryan Creely tarafından ortaya atılmıştır.

4 Mart 2022 tarihinde hem Youtube hem de TikTok’ta yayınladığı videoda bu kavramı kullanmıştır. Ardından kavram popülerleşmiş ve sıklıkla kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre sessiz istifa, ABD işgücünün minimum %50’sini oluşturmaktadır. (Araştırma, 18 yaş ve üstü gençlerde Haziran 2022’de yapılmıştır.)

Sessiz İstifanın Sebepleri Nelerdir?

Sessiz istifanın birçok farklı nedeni bulunmakta olup bu nedenler kişiye göre çeşitlilik gösterebilir. Fakat sessiz istifa nedenleri temel olarak şu şekilde sıralanabilir:

  • Kişinin iş yerinde hak ettiği değeri görmemesi
  • Tükenmişlik sendromunun yaşanması
  • Çalışma koşullarının yetersiz olması
  • İş yerinde çalışana yapılan mobbing
  • Çalışanlara sunulan maaş, prim ve yan hakların yetersiz olması

Her bir neden tek başına bile oldukça etkilidir. Pozisyonun gerektirdiği görev ve sorumlulukların dışında da çeşitli projelerde yer alması gereken çalışanların sessiz istifada bulunduğu gözlemlenmektedir. Özellikle pandemi ile gelişen bu kavram, artık günümüz çalışma hayatının temellerini oluşturuyor. Peki sessiz istifa işverenleri ne şekilde etkiliyor, sessiz istifayı önlemenin yolları bulunmakta mıdır?

Sessiz İstifa İşverenleri Nasıl Etkiliyor?

Son zamanlarda dikkatleri üzerine çekmeye başlayan sessiz istifa, işverenleri de çeşitli açılardan etkiliyor. Her şeyden önce kuruma bağlılık azalıyor. Çalışanlar, hak ettiği değeri görmediğini ya da haddinden fazla çalıştığını fark ettiklerinde, çalıştığı firmaya karşı aidiyetliği kalmıyor. Bu sebeple çalışanlar ya verimsiz bir şekilde çalışıyor ya da çalıştığı kurum ile bağlantısını koparıyor.

Aynı zamanda çalışanı mutsuz olan bir işveren, iş verimliliğinin de düştüğünü gözlemleyecektir. Çalışanlar arasındaki koordinasyon azalacak ve iletişim zayıflayacaktır. Bu durum, işlerin sarkmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle sessiz istifaya panzehir olabilecek adımlar atılması oldukça önemlidir.

Sessiz İstifa Nasıl Önlenebilir?

Sessiz istifayı önlemenin çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki, çalışanın değerli olduğunu hissettirmek ve çalışanın kurum içerisinde bir yeri olduğunu göstermektir. Bir diğer yöntem, çalışanların motive olabilecekleri bir ortamın yaratılmasıdır. Aynı zamanda farklı etkinlikler düzenlemek, çalışanların iş stresini azaltmasını sağlayacaktır.

Sessiz istifa çözüm yöntemlerini tam olarak uygulayabilmek için işverenin sessiz istifanın nedenleri çok iyi bir şekilde analiz etmesi gerekiyor. Çalışanı neden mutsuz ve ne olursa kendisini çok daha mutlu hisseder? Bu tür sorular, çalışanın içerisinde bulunduğu durumunu anlayabilmeyi mümkün kılacaktır. Yönetici ve çalışan arasındaki doğru iletişim, sürecin çok daha sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayacağından yöneticilere de bu konuda oldukça fazla iş düşmektedir.

Çalışanların sessiz istifasını önleyebilen işveren hem çalışanını mutlu eder hem de iş verimliliğini arttırır. Bu nedenle süreç içerisinde atılacak adımların her biri oldukça önemlidir.