SWOT Analizi Nedir?

Swot kelimesi; Güçlü yönler (Strengths), Zayıf yönler (Weaknesses), Fırsatlar (Opportunities) ve Tehditler (Threats) yönünden yapılan bir analizi ifade eder.

Bir kişinin, işletmenin, durumun veya tekniğin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyen, ona uygun fırsatları gösteren ve oluşabilecek risklerden bahseden bu analiz sayesinde ortaya çıkan sonuçlara göre hareket edilerek, kişilerin veya işletmelerin kendilerini geliştirmelerine olanak tanınır. Kullanılan bu stratejik teknik sayesinde hedef belirlemek ve o hedefe yönelik hareket ederek kariyer sürecini ilerletmek mümkündür.

SWOT Analizi Ne İçin Yapılır?

SWOT analizi ile işletmelerin çevresel faktörleri inceleme, gelecek açısından işletme adına önemli fırsatları tespit etme, güçlü taraflarını ortaya çıkarma ve oluşabilecek tehlikelere karşı önlem alma gibi stratejik ve planlı adımlar atılır.

SWOT analizi, size veya yaptığınız işe ayna tutmanızı sağlar. Her yönüyle işlerinizi size yansıtan bu sistem, herhangi bir karar alırken bütünsel olarak düşünebilmenizi ve doğru kararlar almanızı sağlar.

SWOT analizi bir işe hem başlarken hem de devam eden süreçte yön veren bir strateji olarak kullanılır. İşinize farklı açılardan bakabilmenizi, rakiplerinizi tanıyıp anlayabilmenizi ve geleceğe yönelik hareketlerinizde güvenli adımlar atabilmenizi sağlamak için SWOT analizi yapılır.

SWOT Analizi Unsurları Nelerdir?

SWOT analizi 4 unsurdan meydana gelir. Her bir unsur üzerinde detaylı bir çalışma yapmak gereklidir. Bu nedenle unsurları belirlemek için bazı sorular sormak ve bu sorulara objektif cevaplar vermek önemlidir.

1.     Güçlü Yönler (Strengths)

 • İşletmenizi benzer iş yapanlardan ayıran farklar nelerdir? (size özel, başkalarında bulunmayan veya sizin en yetenekli olduğunuz işler gibi)
 • Yeteneğinize ve gücünüze inanıyor musunuz?
 • Yaptığınız işte bilgi ve becerisi yüksek insanlarla mı çalışıyorsunuz?
 • İşinizde yenilikler yapıyor musunuz?
 • Rakiplerinizin sizi güçlü bulduğu yönler var mı?
 • İşletmenizin avantajları neler?
 • İşletmenizin diğerlerine göre başarılı olduğu alanlar neler?

2.     Zayıf Yönler (Weaknesses)

 • Yaptığınız iş ile ilgili kendinizi eksik hissettiğiniz noktalar neler?
 • Sektörünüzde rekabet halinde olduğunuz işletmelere göre zayıf olduğunuzu düşündüğünüz işler neler?
 • İşiniz ile ilgili olarak karakterinize ters durumlar olduğunu düşünüyor musunuz?
 • Sunduğunuz hizmetin kalitesinde ya da işinizin verimliliğinde düşüklük var mı?
 • İşletmenizde çalışan insanların iş yetenek ve bilgilerinde eksiklik söz konusu mu?

3.     Fırsatlar (Opportunities)

 • Son zamanlarda işinizi kolaylaştıracak teknolojiler ortaya çıktı mı?
 • Rakiplerin yapmakta zorlandığı şeyleri kendi avantajınıza çevirebilir misiniz?
 • Bulunduğunuz sektörde karşılanamayan ancak ihtiyaç olan boşluklar var mı?
 • Ülkenin ekonomik durumu ile ilgili gelişmeler neler?
 • Ülkedeki sosyal faaliyetlerde değişen durumlar neler?

4.     Tehditler (Threats)

 • Yapmak istediğiniz şeyler ile ilgili önünüze çıkabilecek engeller neler?
 • İşinizi zora sokacak zayıf yönleriniz var mı?
 • Süreç içerisinde rakipleriniz ne gibi işler yapıyorlar?
 • Güncellenen teknoloji karşısında yaptığınız işin sürekliliği etkilenir mi?
 • Yaptığınız iş ile ilgili gereken yetenekler zamanla değişebilir mi?

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT analizi bahsettiğimiz unsurlar açısından kendi işletmenizi değerlendirmeniz yolu ile yapılır. Bir tablo hazırlayarak, listede yer alan soruları veya kendi oluşturduğunuz soruları tek tek cevaplayarak, işletmeniz ile ilgili durumları sorgulayabilirsiniz. Bu konuda mümkün olduğu kadar objektif olmalısınız.

Sorular yaptığınız işe, sektörünüze, hedeflerinize, eksikliklerinize ve avantajlarınıza göre değişkenlik gösterebilir. Soruların çok olması, duruma daha derin açıdan bakabilmenizi ve iş durumunuzu ayrıntılı bir şekilde değerlendirmenizi sağlar.

SWOT analizi çoğunlukla iş ile ilgili geleceğe dönük bir plan aşamasında veya herhangi bir sorunla karşılaşıldığında çözüm aşamasında akla gelen yöntemlerdendir.