SWOT Analizi Örnekleri

SWOT analizi, planlama ve geliştirme adına yapılan bir stratejik yöntemdir. SWOT analizi kişiler, kurumlar ve işletmeler gibi çok geniş kapsamlı durumlarda kullanılabilir. Hemen her konuda ve işte güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler belirlenebilir, pek çok farklı soru ile çeşitlendirilebilir.

SWOT Analizi yapılırken tablo oluşturma yöntemi kullanmak hem görsel bütünlük açısından hem de kolay anlaşılması yönünden faydalı olmaktadır. Burada birkaç tane SWOT analiz örneğine ve detaylarına değineceğiz.

Kişisel SWOT Analizi

SWOT analizi kişisel olarak uygulandığında kişilerin kariyer yolcuklarında kendilerini tanımalarını sağlar. Eksik yönlerini bilerek kendini geliştirme, güçlü yönlerini ele alarak bunların avantajlarından yararlanma ve zayıf taraflarını bilerek onları güçlendirme yoluna gitme gibi kişiyi hayat karşısında güçlü ve başarılı kılacak yollar SWOT analizi ile belirlenir.

Kişisel bir SWOT analizi şu şekilde yapılabilir;

Güçlü Yönler

 

Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler
Araştırmacı kişilik Çabuk sıkılma Eğitim alma İşsiz kalma riski
Pes etmeyen yapı Dikkat eksikliği Kişisel gelişim imkânı Ekonomik sıkıntılar
Sabırlı olmak Çalışmada eksiklikler Online eğitim fırsatı Sağlıkla ilgili konular
Güzel diksiyon Zaman yönetimi Yeni beceriler edinme Aile ile ilgili konular
Disiplinli olmak Erteleme Çevresel faktörler Ağır gelen işler

Basitçe tabloda gösterdiğimiz bu analiz, çok daha genişletilerek ya da farklı açılardan değerlendirilip oluşturulabilir. Yapılan bu analiz neticesinde ortaya çıkan içsel faktörler yani güçlü ve zayıf yönler tespit edilir. Eldeki mevcut imkânlar dâhilinde fırsatlar değerlendirmeye alınır ve tehdit oluşturan durumlar ile zayıf yönlere yönelik ne gibi tedbir ve gelişmeler yapılacağına karar verilir.

Markalar İçin SWOT Analizi

Büyük hacme sahip markalar için SWOT analizleri profesyonel iş hayatı için gerekli bir stratejidir. Oldukça popüler ve kitleleri peşinden sürükleyen bir marka için SWOT analiz örneği şu şekilde olabilir:

Güçlü Yönler

Popüler ve kitlelerce tanınmış olma

Pek çok bölgede bayiliklere sahip olma

Güvenilir marka imajı

 

Zayıf Yönler

Fiyatların standart üstü olması

Kolayca taklit edilebilir olması

Fırsatlar

Farklı bölgelere yayılma imkânı

Ürün devamlılığı ve yeni ürünler ortaya çıkarma

Farklı işbirliklerine açık olma

Tehditler

Rekabetin çok olması

Benzer ve uygun fiyatlı ürünlerin tercih edilebilmesi

 

 

Markalar ile ilgili yapılan SWOT analizlerinde rakiplerin durumu ve yaptıkları büyük önem arz eder. Zaman zaman atılacak adımlarda dâhil rakiplerin yöntemleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Markalar SWOT analizi yaparak kendi gücünün ve eksik yönlerinin farkına varırken, geleceğe yönelik planlamalarında daha emin adımlar atarlar.

SWOT Analizi Neden Yapılır?

Kişi, kurum, işletme veya herhangi bir durum için yapılabilen SWOT analizinin yapılma nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

  • Bu analiz sayesinde kendinizi veya yaptığınız işi yakından tanıma fırsatı bulursunuz.
  • Gidişatı objektif bir şekilde değerlendirerek, gerçekler ile yüzleşirsiniz.
  • Farkındalık oluşturan bu analiz sayesinde yapabilecekleriniz hakkında fikir sahibi olursunuz.
  • Hayalperest düşünceler ile hareket etmek yerine dayanak oluşturabileceğiniz sağlam temelli adımlar atarsınız.
  • SWOT analizi sayesinde önünüze çıkabilecek sorunlar ile ilgili önceden tedbir alma imkânı bulabilirsiniz.
  • Kendi gücünüzün farkına vararak cesaretli adımlar atabilirsiniz.
  • Zayıf yönlerinizi tespit ederek, onları geliştirme yoluna gidebilirsiniz.
  • Karşınıza çıkabilecek avantajların farkına varabilir, araştırmalar ve eğitimler ile kendinizi geliştirebilirsiniz.

Sonuç olarak SWOT analizi, hayatın her alanında kullanılabilen planlama, strateji geliştirme ve sorun çözmede kullanılan faydalı bir analiz yöntemidir. Hayatta hiçbir şeyin garantisi olmadığını bilerek her durumda alternatif yöntemler geliştirmek, aniden çıkabilecek sorunlar karşısında soğukkanlılık ile hareket edebilmek, fırsatlar karşısında adım atmakta erken davranmak gibi küçük görünen detayların geleceğiniz açısından önemini SWOT analizi sayesinde anlayabilirsiniz.