Gelenekten Ticarete: Tarot Falı Ekonomisi

Tarot falı, geçmişten gelen en eski kehanet yöntemlerindendir. Tarot kartları, renkleri, dizilişleri ve üzerlerinde bulunan görselleri ile eski inanışlara gönderme yapan bir niteliğe sahiptir. Tarot kartlarındaki tüm semboller dört elementle ilgilidir: Ateş, hava, toprak ve su. Günümüzde astroloji ile bağlantılı olarak kullanılan tarot kartları, yoğun ilgi görmektedir.

Tarot falı gelenek olmaktan çıkarak, meslek gibi gelir elde etme imkanı sunan bir olgu haline gelmiştir. Gelecek hakkında ipuçları verdiği düşünülen bu yöntem, kartları yorumlayan kişilerce farklı anlamlara gelebiliyor.

Tarot falı bakılırken ortamda bulunan enerji büyük önem taşımaktadır. Tarot falı bakan kişi kartlar vasıtasıyla, kişinin geçmiş yaşamına yolculuk edebilir ve geleceğe dair birtakım sonuçlar çıkarabilir. Tarot falına inanmak tamamen kişisel bir karardır.

Tarot Falı Nedir?

Tarot falı, tarot kartlarına bakarak kişinin karakteri, geçmişi ve geleceği hakkında birtakım çıkarımlar yapmak demektir. Tarot falında her bir kart bir karakter veya duyguyu temsil etmektedir. Tarot falı bakmak için mistik konularda ve spiritüalizm konusunda bilgi sahibi olmak gerekir. Tarot falı bakılan esnada yüksek bir enerji ve yoğunlaşma sağlanmaya çalışılır.

Tarot sözcüğü İtalyanca “Tarocchi” kelimesinden gelmektedir. Tarot falında toplam 78 kart bulunur. Bu kartlardan 22 tanesi büyük, kalanları ise küçük arkana olarak isimlendirilir.

Tarot falı bakma aşamaları şu şekildedir;

  • Fal bakılmasını isteyen kişinin önüne kartlar dizilir ve kişiye kartlara odaklanması söylenir.
  • Kişi kendisini hazır hissettiğinde üç adet kart seçer.
  • Ortada yer alan kart, kişinin duygusal yönüne ve karakterine dair bilgiler içerir.
  • Solda bulunan kart, içinde bulunulan durum hakkında bilgiler verir.
  • Sağ tarafta yer alan kart ise kişinin ruhsal olarak nasıl hissettiğine dair ipuçları verir.
  • Daha sonra 4 kart daha seçilir.
  • Bu kartlarda yer alan sembollere göre kişinin özel hayatı, aile hayatı ve iş hayatı ile ilgili geleceğe dair ipuçları verilir.

Tarot Falının Kahve Falından Farkı Nedir?

Bilindiği üzere kahve falı, kahve telvesine bakılarak kişinin geleceği hakkında yorum yapmak anlamına gelir. Tarot falı ise bundan çok daha kapsamlı ve detaylı bir işlemdir. Tarot falında bulunan çok sayıda kart ve ortamda bulunan yoğun enerji, falın gidişatını belirleyen unsurlardır.

Mistik yönü de bulunan tarot falında, fal bakan ve baktıran kişi arasında enerji akışı söz konusu olabilmekte, fal bakan kişinin yeteneklerine göre çarpıcı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

Bu iki farklı fal türünün ortak noktası, çıkan sonuçlara inanma konusunun kişilerin tercihine bağlı olmasıdır. Yani nihayetinde bunların bir çıkarım olduğu bilinerek, geleceğe dair kesin sonuçmuş gibi değerlendirmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır.

Kişilerin ruhsal yönlerini etkileyen fallarla ilgili yaklaşımların gerçekçi olması, andan keyif almak ve kendini tanımak adına ufak ipuçları vermesi dışında fazla anlam yüklenmemesi gereklidir.

Tarot Falının Ekonomik Hacmi Ne Kadar?

Tarot falı konusunda yetenekli ve popüler kişilerin kazancı ciddi meblağları bulabilmektedir. Tarot falı, günümüzde astroloji ile birlikte yoğun ilgi görmeye başlayan alanlardan biridir. Bu ilgi zamanla çoğalarak tarot falı baktırmak isteyenlerin sayısında da artışa neden olmaktadır. Hatta bunu bir tutku haline getirerek, sürekli kartlardan fal baktıran ve kendisi de öğrenerek bu işi yapmaya başlayan pek çok insan, bugün tarot falı bakarak gelir elde etmektedir.

Fal başına kazandıkları miktar, bakılan fal sayısı ile çarpıldığında kazanılan paraların ciddi miktarlara ulaştığı biliniyor. Eğlenceli bir iş olarak da görülen tarot falı baktırma, tıpkı fal baktırma gibi günümüz meslekleri arasında yer alıyor.