Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Nedir? Ne İş Yapar?

Selçuk Bayraktar’ın kurucusu olduğu Türk Teknoloji Takımı Vakfı İstanbul merkezlidir. Ülke genelinde yapılacak ya da projesi devam eden teknoloji ürünlerinin tasarımı, üretilmesi ve geliştirilmesi için kurulan bir vakıftır.

Vakfın amacı; Türk gençlerinin teknoloji ve bilim alanında desteklenmesi ve milli bilince sahip bireylerin teknoloji araştırmalarının geliştirilmesinde aktif rol oynamasıdır. Milli ve yerli teknoloji misyonunu geliştirme amacı ile projelerini devam ettiren vakıf; gençleri bu konuda bilgilendirmeyi, cesaretlendirmeyi ve eğitmeyi sürdürüyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Türkiye genelinde birçok çalışmaya imza atmıştır. Ayrıca vakıf, gençlerin bilim alanındaki çalışmalarını milli ve yerli teknoloji hamlesi sloganıyla güçlendirmeye çalışıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı kendini yetiştirmiş gençlerin ülke içerisinde faaliyette bulunabilmesi ve gerekli AR-GE çalışmalarını yürütebilmesi için imkân sağlıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Nedir?

Yetişmiş insanın oldukça önemli olduğunun altını çizen vakıf, Türkiye’ye değer katacak ve bu konudaki çalışmaları sürdürecek insanlarla yoluna devam ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında farklı platformlarda boy gösteren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı üyeleri başarıları ile ön plana çıkıyor.

Vakıf bünyesinde farklı çerçevede projelerini sınıflandırıyor;

  • Gelecek vaat eden ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki gençler için düzenlenen teknik eğitimler
  • Atölye çalışmaları, proje çalışmaları
  • Hekatonlar için oluşturulan takımların desteklenmesi
  • Teknoloji çalışmaları lojistik
  • Teknik ve danışmanlık destekleri
  • Girişim sermayeleri
  • Melek yatırım ağları

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı kurulduğu dönem itibari ile kendisini geliştiren ve sürekli yenileyen bir yapıya sahip. Yeni eğitimler, çalışmalar, projeler ve sermaye öncelikleri ile ülkenin gurur tablosuna yeni isimler kazandırmak için çalışıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Ne Zaman Kuruldu?

Türkiye’yi daha gelişmiş bir noktaya taşıma yolunda ilerleyen vakıf, bu yolun ancak bilim ve teknoloji çalışmalarının başarıları ile sürdürülebileceğinin altını çiziyor.

Genç beyinleri bilime kazandırmak isteyen vakıf, 2016 yılında kurulmuştur. 2017 yılı itibari ile faal olarak girişimlerine başlayan vakıf yıllar içerisinde yurt içi ve yurt dışı çalışmalarına imza attı. Farklı bilim mecraları ile ortak projeler de sürdüren vakıf, sunduğu burslar ile de gençler için destek sağlıyor.

Eğitim ve teknoloji çalışmalarını devam ettirmek isteyen genç yetenekler için burs imkânı sunan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yılın belirli dönemlerinde burs başvurularının başladığını duyuruyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Bursu Kimlere Verilir?

Her eğitim döneminde olduğu gibi bu yıl da Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öğrencilere destek olmak amacı ile burs veriyor. Vakıf burslarını, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurularını almak amacı ile açıyor.

Burs sağladığı öğrencilerin, yerli teknoloji üretimi konusunda istekli ve bu konuda yeni fikirler üretme isteğine sahip olmasına dikkat ediyor. 2 farklı branşta burs tercihi yapılabiliyor. Bunlardan ilki hazırlık ve lisans eğitimi devam eden öğrenciler ve yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurabileceği burstur. İkincisi ise; eğitmen ve mentör burs programı kapsamında değerlendirilen mühendis gençlerin başvuruda bulanabileceği burs programıdır.

Bir toplumun gelişmişlik ve refah seviyesi ile doğru orantılı ilerleyen teknoloji üretimi, bu vakfın ana misyonunu oluşturuyor. Türkiye’yi ve gençlerini, genç bilim insanı olarak yetiştirebilmek için maddi ve manevi girişimlerde bulunuyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Ne İş Yapar?

Türkiye’nin bilim ve teknoloji çalışmalarında dışa bağımlılığını en aza indirmek ve ortadan kaldırmak için genç beyinleri destekleyen projeler yürüten Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yetişmiş gençleri destekleyici çalışmaları ile dikkat çekiyor. Teknoloji ile alakalı fikirleri gençlerin hayata geçirmesi için olanak tanıyan vakıf, sermaye ve girişim koşullarını da oluşturuyor.