Türkiye Uzay Ajansı Kuruluyor

Uzaya erişim ve uzay içerisinde yapılan büyük keşifler, bu yöndeki çalışmaları dünyanın dört bir yanında hızlandırma ile sonuçlandı. Elon Musk ve benzeri oluşumların girişimleri de hızlanmanın somut kanıtları olarak gösteriliyor. Türkiye ise bir uzay ajansı kurmak için çalışmalara başladı. Kurulacak bu uzay ajansı Amerika’da bulunan NASA ya da benzeri kurumlara benziyor olacak ve Başbakan’a bağlı faaliyet gösteriyor olacak. “Türk Uzay ve Havacılık Ajansı” olarak da ismi geçen ajans Türkiye’de gerçekleştirilecek uzaya ilişkin bütün çalışmaları da düzenleyip yönetiyor olacak.

Henüz sadece bir tasarı olan bu plan içerisinde kanunun amaçları arasında “Türkiye’nin uzay ve havacılık teknolojileri alanında temel politika ve stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, dışa bağımlı olmayan rekabetçi sanayinin geliştirilmesi, toplumun refahı ve milli menfaatler doğrultusunda uzay teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, uzay ve havacılık teknolojileri alanında bilimsel ve teknolojik altyapıların ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin artırılması” gibi detaylar bulunuyor. Tasarı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarının sunulmasını takiben TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu kapsamında görüşülen kanun tasarısı üzerinden uzay ajansının kurulması ve gerçekleştirilecek faaliyetler üzerine görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler yapılırken diğer ülkelerin gerçekleştirdiği çalışmalar, ajansların çalışma disiplinleri, uzay tarafında ön görülen stratejiler ve diğer ilgili detaylar da inceleniyor.

Türkiye Uzay Ajansı hakkında düşüncelerini dile getiren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ülkenin 2023 yılına geldiğimizde mevcut küresel uzay ekonomisinden 5 milyar dolar pay almayı hedeflediğini dile getirdi. Bunun yanı sıra toplamda 38 ülkenin uzay ajansına sahip olduğu belirten Bakan dünyada sivil uzay programlarının bütçesinin toplam olarak 42 milyar dolar olduğunun altını da çizdi.

Tasarıya göre hem yerli hem yabancı tüzel kişilerle de anlaşma imzalayabilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ise ihtiyaç duyulan her türlü AR-GE ve üretim gibi alanlarda gerekli faaliyetleri yürütüyor olacak. Diğer ihtiyaç duyulabilecek laboratuvar, enstitü ve uzay parkı gibi oluşumlar Bakanlar Kurulu’nun kararına göre düzenlenip kurulacak. Ajansa ait para ve evrak gibi taşınır ve taşınmazlar ise devlet malı olarak kabul edilecek.

Şimdiden halk içerisinde heyecan uyandıran Türkiye Uzay Ajanası bu alanlarda uzman yetiştirmek için burs da sağlıyor olacak.