TÜSİAD Kimdir? TÜSİAD Ne İş Yapar?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak da bilinen TÜSİAD, 51 yıllık geçmişi ile Türkiye ekonomisine ışık tutan kurumlardan birisidir. Adını sıklıkla görsel ve basılı medyada duyduğumuz bu kurum, birçok kişi tarafından da merak edilir. Ekonominin küresel anlamda güçlenmesini amaçlayan bu derneği, gelin bir de yakından inceleyelim.

TÜSİAD Nedir?

Geçmiş dönemlerde büyük sermaye kuruluşları bağımsız hareket etmemek ve hükümete karşı etkili bir güç oluşturabilmek amacıyla belirli bir dernek çatısı altında birleşmeye karar verdiler. Bunun sonucunda da TÜSİAD olarak adlandırılan kurum doğdu.

TÜSİAD esas olarak Türkiye’deki girişimcileri ve iş dünyası yöneticilerini tek bir çatı altında birleştiren bir kuruluştur. Özellikle de 60’lı yıllarda sendikal hareketlerin sol kesime getirdiği güç ve 12 Mart Muhtırası, bu tarz bir örgütün kurulmasına zemin hazırladı. 1971 yılında ise ülkenin önde gelen 12 sanayicisi birleşerek TÜSİAD adlı derneği kurdu.

Gönüllü bir iş dünyası kuruluşu olarak hizmet veren TÜSİAD, ekonomiden istihdama kadar pek çok faaliyette etkin rol oynar.

TÜSİAD Ne İş Yapar?

Açılımı Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olan TÜSİAD, başlangıçta siyasal açıdan pasif kalsa da 1970’lerden itibaren hem ekonomik hem de politik anlamda güç kazanarak bugünkü haline geldi.

TÜSİAD günümüzde rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışını benimseyerek toplumsal düzenin oluşması için çaba harcar. Bu bağlamda üretim, katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi alanlarda görev alır. Ayrıca kurumun yuvarlak masa olarak adlandırılan farklı çalışma alanları da mevcuttur.

TÜSİAD’ın çalışma alanlarından birisi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu, kadınların eğitiminden çalışma hayatına kadar pek çok konuyu masaya yatırır. Bu konuda ortaya çıkan engelleri tespit eder ve alınacak önlemler konusunda çalışmalar yürütür.

TÜSİAD’ın diğer bir çalışma kolu olan Yazılım Grubu’nda ise teknoloji ve üretim potansiyelini geliştirmeye yönelik adımlar atılır. Bu grup özellikle de ülkemizin yazılım alanında gelişmesi ve küresel düzeyde rekabet gücünün artmasına yönelik pek çok çalışmada aktif rol oynar.

TÜSİAD’ın diğer çalışma alanları da şu alt başlıklar altında sıralanabilir;

 • Yeşil Mutabakat
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Çevre ve İklim Değişikliği
 • Ulaşım ve Lojistik
 • İstihdam ve Sosyal Güvenlik

TÜSİAD’a Kimler Üye?

İstanbul merkezli kurulan TÜSİAD’ın ekonomiye olan katkıları hatırı sayılır bir ölçüdedir. Özellikle de Türkiye’de kamu sektörü dışında oluşan katma değerin yarısını bu kurum üretmektedir. Ayrıca TÜSİAD’a üye kuruluşlar, enerji ithalatı dışında toplam dış ticaretin %80’ini oluşturmaktadır. Tüm bu durumlar göz önüne alındığında kurumlar vergisinin önemli bir kısmı bu kuruma bağlı olan kuruluşlar tarafından karşılanır. Bunun dışında kamu ve tarım sektörü dışındaki çalışanların yaklaşık %50’si bu kurumun çatısı altında bulunan kuruluşlarda görev alır.

Kısacası TÜSİAD, sadece ülke ekonomisine katkı yapmakla kalmaz, aynı zamanda istihdamda da aktif rol oynar. TÜSİAD’ın çalışma alanları sadece bunlarla da sınırlı kalmaz. Özellikle de “Bu Gençlikte İş Var!” adlı çalışma grubu sayesinde üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla çalışmalar yürütür.

Aynı zamanda TÜSİAD, “Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu” adı altında atık yönetimi, iklim değişikliği ile mücadele gibi konularda kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile beraber çalışır.

Önemi oldukça fazla olan TÜSİAD’ın üyeleri ise aşağıda verildiği gibidir;

 • Simone Kaslowski, Yönetim Kurulu Başkanı
 • Murat Özyeğin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 • İrem Oral Kayacık, Üye Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı
 • Serkan Sevim, Üye Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı
 • Ebru Dicle, Genel Sekreter
 • Can Yücaoğlu, Üye Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı