Çalışanlar Ne Kadar Kötü Davrana Bilir?

401

En ufak olayda elinden kaçan bir çalışan var mı? O kişiyi yakından takip etmek isteyebilirsiniz: Yeni araştırmalar, öfkeli çalışanların iş yerinde etik olmayan davranışlar sergileme eğiliminde olduklarını göstermektedir.

Öfkesi iş ile ilgili konulardan kaynaklanmasa bile, öfkeli çalışanlar iş yerinde kötü davranış sergilemekten daha mutlu oluyorlar. Bu, geç kalmak gibi küçük bir şeyden, hırsızlık gibi daha ciddi bir şeylere kadar değişebilir.

Etik olmayan davranış maliyetleri yılda milyarlarca dolara mal olduğundan, işverenler, duyguların iş başında nasıl davranmasını etkilediğini anlamaktadır.

Bir organizasyonun her kademesinde, her çalışan belli duygu yoğunlukları  yaşıyor. Öfke çalışanların kötü davranmasına sebep olsa da, suçlu hissedenlerin etik olarak davranma ihtimalleri çok düşüktür. Suçluluk daha dikkatli, kasıtlı işlemlerle ilişkili olduğu için daha az sapmaya yol açıyor.

Yapılan araştırmada, katılımcılardan çok öfkeli ya da çok suçlu hissettikleri bir zaman hakkında yazmaları istenmiştir. Araştırmalar yapıldıktan sonra sonuçlarına varmışlardır.

Üçüncü bir grup ise kontrol grubu olarak görev yaptı ve duygular içermeyen bir şey hakkında yazmaları istendi.

İlk çalışmada, yazdıklarını tamamladıktan sonra, basit bir matematik problemi dizisini tamamladılar ve kendilerine her doğru cevaba bir çeyrek ödül vermeleri söylendi. Öfkeli bir zaman hakkında yazanlar kendilerine nötr gruba göre çok daha fazla ayrıcalıklı bir alan kazandırdı. Kendilerini suçlu hissettikleri zaman hakkında yazanlar, kontrol grubundan çok daha az mahrum kaldıklarını belirttiler.

İkinci çalışmada, katılımcılar bilgisayarlı bir kart oyunu oynadılar. Oyuncular ekranda 100 $ ile oyuna başladılar ve bir joker kartının her ortaya çıktığında kendilerine rapor vermeleri söylendi. Bildirilen her joker için oyuncu 4 $ kaybeder.

Araştırmacılar, suçlu bireylerin raporlamalarında daha samimi olduğunu tespit ettiler. Motro, en önemli bulgularından birinin, duyguların eldeki göreceye hiçbir şekilde bağlı olmadığı durumlarda bile duyguların performansı etkileyebileceğidir.

Motro, “Öfkenin sapmayı tamamen farklı bir bağlamda etkileyebileceğini gösteriyoruz, öyleyse birisi öfke yaşarsa ve öfke ile ilişkili olmayan başka bir görevi tamamladıklarında bir yayılma etkisi olur” dedi.

Motro’ya göre, işverenlerin etik olmayan davranıştan sadece para kazanmaktan daha fazlasının olduğunu anlamaları kritik önem taşıyor.  “Eğer bir çalışansan ve rahatsız edici ya da etik olmayan bir ortamda çalışıyorsan, daha az iş ilişkisi, daha az iş doyumu ve daha fazla ciroya yol açar” dedi.