En Fazla Elektrik Tüketen Ülkeler

Dünya genelinde istatistiki verilere göre elektrik enerjisi talebi nüfus artışından daha hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu durum kişi başına tüketilen elektriğin arttığını göstermekte olup, artışın büyük kısmı OECD dışındaki gelişmekte olan ülkelerde artan elektrik ihtiyacı ile açıklanıyor.

Hanelerde kullanılan elektrik yanında enerji ağırlıklı endüstrilere geçişin artması ve mal üretimi için endüstriyel süreçlerde elektriğe duyulan ihtiyacın da her geçen gün giderek çoğalması elektrik taleplerinin de patlamasına yol açıyor.

İnsanlar evlerinde genellikle su ısıtıcı, çamaşır makinesi, kurutucu, aydınlatma, buzdolabı ve klima gibi temel ihtiyaçları için elektrik enerjisinden faydalanmaktadır. Fakat bu talepler her geçen gün çeşitlenmekte ve artmaktadır.

Ülkelere Göre Elektrik Tüketimi

2000’li yıllarda küresel net elektrik tüketimi 13.277 milyar (kWh) iken, 2017 yılında bu oran 22.347 milyar kWh’ye yükseliyor ve her geçen yıl ihtiyaç biraz daha artarak katlanıyor.

2017 verilerine dayalı olarak dünyanın en fazla elektrik tüketen ülkeleri bir liste halinde sıralanmıştır:

 • Çin – 5.934 trilyon (kWh)
 • ABD – 3.888 trilyon (kWh)
 • Hindistan – 1.176 trilyon (kWh)
 • Japonya – 946.16 milyar (kWh)
 • Rusya – 918,58 milyar (kWh)
 • Almanya – 538.83 milyar (kWh)
 • Brezilya – 516,22 milyar (kWh)
 • Güney Kore – 511,76 milyar (kWh)
 • Kanada – 509.26 milyar (kWh)
 • Fransa – 455.40 milyar (kWh)

Dünya genelinde en fazla enerji kullanan Çin, küresel enerji toplamının dörtte birini tüketmektedir. Ağırlıklı olarak kömüre dayalı enerji kullanımı olsa da son yıllarda doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiği söylenebilir.

ABD yılda 3.888 trilyon kWh harcamasıyla Çin’in ardından en büyük ikinci elektrik tüketicisi olarak karşımıza çıkıyor. ABD’nin elektrik tüketiminin artmaya devam etmesi olası bir durum, konut satışlarındaki düşüşle birlikte 2010-2017 arası dönemde elektrik tüketim oranları da düşmüştür. Bu durum hava değişiklikleri, enerjiyi verimli kullanma ve ekonomik diğer faktörlerin yol açtığı bir sonuç olarak görünüyor.

Dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olan Hindistan, her yıl artan şekilde yılda yaklaşık 1.176 trilyon kWh elektrik tüketiyor. Ülkenin elektrik tüketiminin 2030 yılına kadar 4 kat artması bekleniyor.

Türkiye Elektrik Üretiminde Kaçıncı Sırada?

Elektrik, üretimi doğadan elde edilemeyen bir enerji kaynağıdır. Son kullanıcılara ulaştırılmadan önce kömür, doğal gaz, güneş, rüzgâr ve su gibi birincil kaynaklardan yararlanılarak elektrik enerjisi üretmek gerekir. Üretim, elektrik santrallerinde gerçekleştirilir.

Ulaşım, ev ve endüstrinin daha fazla teknolojiye bağımlı hale gelmesiyle birlikte elektrik talebinin güçlü bir şekilde artacağı tahmin edilmektedir.

Birincil kaynakları yeterli olan ülkeler dahi artan elektrik ihtiyacını karşılamakta zorlanmaktadır. Nükleer santraller, termik santraller, jeotermal santraller, dönüşüm santralleri güneş enerji santralleri ve rüzgârgülleri dâhil pek çok farklı santral aracılığıyla elektrik üretilmektedir.

Dünya genelinde en fazla elektrik üretimi Çin ve ardından ABD’de yapılmaktadır. Türkiye dünyada elektrik üreten ülkeler arasında 2020 verilerine göre 15’inci sırada bulunmaktadır.

 1. Çin
 2. Amerika Birleşik Devletleri
 3. Hindistan
 4. Rusya
 5. Japonya
 6. Kanada
 7. Brezilya
 8. Güney Kore
 9. Almanya
 10. Fransa
 11. Suudi Arabistan
 12. İran
 13. Meksika
 14. Birleşik Krallık
 15. Türkiye

Elektriğin En Pahalı Olduğu Ülkeler

İnsanlar evlerini ısıtmak, soğutmak veya iletişim kurmak için her geçen gün daha fazla elektrik tüketmeye devam ediyor. Bu elektriğin üretimi için harcanan giderlerin maliyeti de her yıl artıyor. Bununla birlikte elektrik üretiminde kullanılan birincil kaynakların yetersizliği, elektrik fiyatlarının da artmasına sebep oluyor.

Dünya genelinde gelişmiş ülkeler en fazla elektrik tüketen ülkelerdir. Aynı zamanda bu ülkelerde gelişmişlik düzeyi ile orantılı olarak elektrik birim fiyatları da diğer ülkelere göre daha yüksektir. Aşağıdaki listede en yüksek elektrik fiyatlarına sahip ülkelerin sıralaması verilmiştir.

Sr.No. Ülke Tarife
1 Danimarka 135sen/kWh
2 Almanya 115sen/kWh
3 İspanya 99sen/kWh
4 Avustralya 96sen/kWh
5 İtalya 92sen/kWh
6 Japonya 88sen/kWh
7 Birleşik Krallık 66sen/kWh
8 Fransa 63sen/kWh
9 Nijerya 59sen/kWh
10 Brezilya 56sen/kWh