Yeni Sektörel Gelişme; Robotlar Mı Yaratıcılık Mı?

590

İlk Sanayi Devrimi ile önemi artan mühendisliği daha sonra elektrik ve üretim hatları ve en son olarak teknoloji ve bilgi takip etmiştir. Uzmanlara göre bir sonraki dönemde insanlar makinelere değil insan yaratıcılığına daha çok önem verecek.

İnsanların nasıl düşünüp en iyi şekilde çalıştığını idrak ettiğimizde bunu genellikle sağlık ve ekonomik üretkenlik koşullarına bağlıyoruz. 17. yüzyılın ortalarında işin doğası kırsaldan kente doğru yön aldığında enerji ve üretim odaklı şirketler ön planda olmaya başladı. İş gücünün de aynı oranla önem kazandığı bu dönemden sonra zamanla makineler iş gücünde insanları üretkenlik, hız ve çalışma saatleri bakımından geri planda bıraktı. Kazançlarını maksimize etmek için otomasyon ve robotları tercih eden şirketlerin iş anlayışı da bu şekilde değişmiş oldu.

Bu gelişmeler boyunca iş ve hayat arasındaki fark daha da belirgin hale geldi: iş ekonomik kazanca adanmış zaman anlamına gelirken yaşam ise akli ve fiziksel ihtiyaçlarımız için harcadığımız zaman üzerine odaklı bir kavram olarak kabul edildi. Yıllar sonra ortaya çıkan “hafta sonu için yaşamak” terimi de kültürümüzün nasıl değişmiş olduğunun bariz bir kanıtıdır.

Günümüz dünyasına geri döndüğümüzde işletme ve kurumların iş gücünü daha yeterli ve etkili hale getirmek için çeşitli çalışmalar yürüttüğünü görebiliyoruz. Örneğin eğlenceli ve esnek çalışma saatlerine sahip iş yerlerinin sayısı artmıştır: özellikle yüksek teknoloji standartlarına sahip şirketlerin tercih ettiği bu çalışma tipi halen revaçtadır.

Çalışan bir bireyin ofiste daha fazla zaman geçirip daha üretken olması arasında bir bağlantı olmadığı çoğu şirket tarafından kabul edildiğinden uzaktan çalışma, paylaşımlı ofis ve eğlenceli iş ortamları gibi kavramlar daha sıklıkla tercih edilen seçenekler haline gelmiştir. Ancak çalışma ortamı gerçekten kaliteli ve rahatsa bir birey gerçekten orada uzun saatler kalıp üretken bir şekilde çalışabilir.

Bunun yanı sıra ortamda gürültü ve stresi azaltmak için çalışmalar da yapılıyor. 2016 yılında yayınlanmış bir rapora göre İngiltere’de iş kaynaklı hastalıkların %37’si stres yüzünden ortaya çıkıyor ve iş günlerinin %45’i hastalık sebebiyle kaybediliyor. 1970’li yıllarda stresin basit ya da bilindik görevleri yerine getirmede faydalı olabileceği kanıtlanmış olsa da günümüzün gelişen ve değişen koşulları bu durumun tersine döndüğünü gösterir niteliktedir.

Robotlar insan iş gücünü geçse de insanı makineden ayıran nokta yaratıcılık: kanıtlara ve pek çok araştırmaya göre psikolojik ve fiziksel anlamda iyi olmak yaratıcı düşünmeyi tetikliyor ve bu da insan sağlığının düzgün olmasını sağlıyor – bu da en nihayetinde şirketin dengesini korumasına yardımcı oluyor.