Sosyal Medya Düzenlemesinde 29. Madde

Sosyal Medya Düzenlemesi, Türkiye Millet Meclisi onayı ile kabul edilmiş olmakla birlikte konu hakkındaki tartışmalar devam ediyor. Düzenlemenin şu ana kadar 28 maddesi kabul edilmiş durumda. Bununla birlikte 29. maddenin de resmen kabul edildiği biliniyor. Peki 29. maddenin kapsamı nedir, tam olarak neyi ifade ediyor?

Sosyal Medya Düzenlemesi (Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi), yanlış bilginin sosyal medya üzerinden yayılmasını engellemeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra dezenformasyonun engellenmesi de kanun ile hedeflenenler arasında yer alıyor. Fakat ilgili düzenlemenin en çok tartışılan maddesi 29. madde. Kanun temel olarak halkı yanıltıcı bilgiyi yaymakla suçlanan kişilerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor.

Peki, Sosyal Medya Düzenlemesinin 29. maddesi bizlere ne söylüyor?

Sosyal Medya Düzenlemesindeki 29. Maddenin Kapsamı Nedir?

İlgili düzenlemenin 29. Maddesinin kapsamı genel olarak şu şekilde:

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

Madde 217/A’nın ilk fıkrası genel olarak şu hususları bünyesinde barındırıyor:

  • Halk arasında endişe, panik, korku yaratan yanlış bilgileri yayan,
  • Kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bilgi yayan,
  • Ülkenin iç ve dış güvenliğinin tehlikeye girmesine neden olacak bilgileri yayacak bilgileri paylaşan kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.
  1. fıkrada ise gerçek kimliğini gizleyerek ya da bir örgüte bağlı olarak suç işlenmesi durumunda yukarıdaki fıkradaki ceza, yarı oranında arttırılır.

Sosyal Medya Düzenlemesinin temel olarak yanlış bilginin yayılmasını engellemek amacıyla oluşturulduğu düşünülmekle birlikte birçok kişi, 29. maddenin, kişilerin haber alma özgürlüğünü engellediğini düşünüyor. Bunun yanı sıra yanlış bilginin nasıl tespit edileceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.