Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip 5 Ülke

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 5 ülke sırasıyla: ABD, Çin, Japonya, Almanya ve Birleşik Krallıktır. Bu sıralama belirlenirken ülkelerin ekonomik potansiyellerinin yanında siyasi etkileri, uluslararası kurulan ittifaklar ve güçlü askeri orduları gibi kriterler de göz önünde bulundurulmaktadır. Ekonomisi güçlü ülkeler, diplomatik açıdan da dünya genelinde etkili olmaktadır.

IMF yayınladığı rapor ile Gayrisafi Yurt İçi Hâsılaları’nı dikkate alarak dünyanın en büyük ekonomilerini sıraladı. Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla, bir ülkede belirli bir sürede üretilen tüm ürün ve hizmetlerin parasal olarak piyasadaki değerini ifade etmektedir. Ülkenin genel yapısını ortaya koyan bu değer: giderler, üretilenler ve gelirler hesaplanarak bulunabilmektedir.

Her sene dünya ekonomi sıralaması yapılarak ülkelerin ilerleme veya gerileme durumları belirlenir. 2020 yılında dünyayı hâkimiyeti altına alan koronavirüs salgını tüm dünya ekonomilerini genel olarak olumsuz etkilemiştir. Buna rağmen büyüme hızını artıran Çin, önümüzdeki yıllarda dünya birincisi olmaya en yakın aday olarak görülmektedir.

1.    ABD

Yıllardır zirvedeki yerini koruyan ABD, 20 trilyon dolarlık ekonomisi ile dünya ekonomisinin yaklaşık olarak %25’ini kapsıyor.

ABD’de Gayri Safi Yırt İçi Hâsıla’nın %19’unu mal üretimi sağlamaktadır. Bilgisayar, otomobil, uçak ve makineler bu oranın %12’sini, inşaat %4,9’unu, madenler, petrol çıkarma %1,9’unu ve tarım da geriye kalan kısmını oluşturmaktadır.

Diğer ülkelerden farklı yönetim anlayışına sahip ABD’nin federal sistemi, eyaletler ve yerel yönetimler, Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla’nın geri kalan kısmını oluşturmaktadır. ABD’nin ekonomide öne çıkan sektörü, hizmet sektörü olarak bilinmektedir.

2.    Çin

Her geçen yıl daha da büyüyen Çin, 13 trilyon dolarlık ekonomisi ile ABD’yi yakından takip ediyor. Çin’in büyüme hızına bakılarak ilerleyen yıllarda zirveye yerleşmesi, güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

Çin ekonomisinin büyümesine neden olan etken şüphesiz işgücü sayısının çok fazla olmasıdır. Nüfus çokluğunu avantaja çeviren Çin, küresel bir üretim merkezi olmasının yanında, en büyük ürün ihracatına sahip ülkedir.

Çin’in ekonomik kaynakları şöyle sıralanabilir:

  • Tarım. Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla’nın yaklaşık %9’unu oluşturur.
  • Ağır sanayi. Ekonomisini geliştirmek adına giriştiği bir sektör olarak göze çarpıyor.
  • İmalat. Yoğun nüfusu sayesinde dünyadaki en fazla imalat oranına sahip.
  • İlaç sektörü.
  • Hizmet sektörü.

Çin dünyayı kasıp kavuran 2020 yılı koronavirüs salgın sürecinde bile %2,3’lük büyüme oranı ile ekonomisi büyüyen tek ülke unvanına sahiptir.

3.    Japonya

Japonya, Çin’in hızlı ilerleyişi karşısında üçüncü sıraya geriliyor. Japonya ekonomisi 4,9 trilyon dolar.

Japonya yıllardır elektronik eşya konusunda öncü olmayı sürdürüyor. Bir diğer yüksek gelir kaynağı ise otomobil endüstrisi olarak göze çarpıyor. Japon arabalarının sağlam ve dayanıklı yapısı, Japonya’nın sahip olduğu markalara olan güveni perçinliyor.

4.    Almanya

Japonya ile arasında fazla bir fark bulunmayan Almanya, 3,9 trilyon dolar ekonomisi ile dördüncü sırada yer alıyor.

Almanya’nın öne çıkan sektörleri; otomobil üretimi, makineler, ev aletleri ve kimyasal maddeler olarak sıralanabilir. Almanya dış satım konusundaki başarısı ile ihracatta ilk sıralarda yer alıyor.

5.    Birleşik Krallık

Listenin sonunda görünse de dünyanın en büyük 5 ekonomisi içerisinde beşinci sırada yer alan Birleşik Krallık, 2,8 trilyon dolarlık ekonomisi ile dünya geneline etki etmeye devam ediyor.

Birleşik Krallıkta en yüksek ekonomi, hizmet sektöründe gelişiyor. Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla’nın yaklaşık %80’i bu sektör üzerinden elde ediliyor.

Londra, dünyadaki en büyük ikinci finans merkezi olarak biliniyor. Bunun dışında Birleşik Krallıkta imalat ve tarım gibi sektörler, ikinci ve üçüncü sırayı alıyor.